Bloeiende biobermen in plaats van modder

Print
Bloeiende biobermen in plaats van modder

Bloeiende biobermen in plaats van modder

Binnen onze straatomgevingen worden bermen erg vaak ingezaaid met gazon. “Dat lijkt een makkelijke en onderhoudsarme oplossing, maar eigenlijk is het dat net niet”, aldus S&D-lijsttrekker Stijn Van Dingenen. Stijn is ook landschapsarchitect. “Wil je zo’n gazonberm een beetje deftig onderhouden, dan moet het terrein jaarlijks zo’n tien maal gemaaid worden.

Dat maaien kost niet alleen geld en tijd, het is ook vervuilend voor ons milieu. Maak de rekensom maar even, verspreid over een aantal jaren en je zal merken dat zo’n onderhoudsarme en goedkope gazonberm eigenlijk…. helemaal niet zo onderhoudsarm en goedkoop is. Bovendien worden deze bermen vaak modderzones. Wagens parkeren er en de ondergrond is daar niet geschikt voor. De gevolgen laten zich raden.”

Win-win
S&D wil hier de komende jaren een vernieuwende aanpak voor uitwerken. “Als het van S&D afhangt worden de komende jaren grote zones gazonbermen omgetoverd tot bloeiende biobermen. De Vereniging voor Openbaar Groen onderzocht een groot gamma planten op hun toepasbaarheid in onze openbare ruimte. Die onderzoeken leverden een schat aan informatie op. Informatie die ons in staat stelt om met de juiste plantenkeuzes een flinke opwaardering te bekomen in onze openbare groenaanplantingen. Wanneer we de gazonbermen deels omtoveren in beplantingszones dan levert dat tal van voordelen op. Deze plantenzones zijn veel onderhoudsarmer. Een gazon moet tien maal per jaar gemaaid worden, een bioborder vraagt slechts drie maal per jaar een onderhoudsbeurt. Dat onderhoud gebeurt manueel en is dus niet belastend voor het milieu. Bovendien kan dit onderhoud in de vorm van een sociaal tewerkstellingsproject worden uitgewerkt. Zo doet de sociale werkplaats De Winning nu al onderhoudsopdrachten in onze gemeente. Bovendien is onze fauna en flora er ook mee gebaat. Daarnaast verdwijnt door de bioborder de modderberm. Er komt geur en kleur bij in de omgeving en dat is zelfs goed voor uw portemonnee. Onderzoek toont immers aan dat woningen in mooi onderhouden en goed aangeplante straten en wijken effectief aan waarde stijgen! Een win-win voor iedereen dus.”

Parkeren
Maar uiteraard hebben biobermen ook nadelen. “Inderdaad, waar beplanting staat, kan je bijvoorbeeld niet meer parkeren. Daarom ook dat we niet alle gazonzones willen omvormen. Bepaalde gebieden moeten omwille van hun functionaliteit gazon blijven. Mogelijk kunnen we die zones wel omtoveren van gazonzone in grindzone. Dat is onderhoudsvriendelijker én het gebruikscomfort verhoogt. Bij onze plantenkeuzes moeten we ook rekening houden met allergieën. Veel inwoners hebben hooikoorts. Het verdwijnen van de graspollen is een goede zaak voor hen, maar we moeten er dus wel over waken dat er geen planten gebruikt worden die voor hen hinder met zich meebrengen. Wanneer we deze aanpak consequent gaan toepassen in heel de gemeente, maar vooral ook in overleg met de inwoners, dan kunnen we niet enkel veel onderhoudskosten besparen de komende jaren, we maken onze leefomgeving ook veel netter, aangenamer en gezonder. En willen we dat niet allemaal?”