Open brief aan alle kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen Bilzen 2012

Print

Open brief aan alle kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen Bilzen 2012

Beverst, 1 oktober 2012

Aan alle kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen Bilzen 2012,

VZW Beverst-Heeft-Het komt op voor meer animo en samenhang in Beverst. Zonder enige politieke voorkeur of ambitie te tonen, wensen we in het licht van de komende gemeenteraadsverkiezingen via deze open brief de aandacht te vestigen op de thema’s die de Beverstenaren interesseren.

Immers via een enquête polsten we eind 2011, begin 2012 naar deze bekommernissen. De Bilzerse partijkopstukken werden op 29 februari tijdens een Pollavond op de hoogte gebracht van de hete hangijzers in onze gemeente. Vele andere verkiezingskandidaten waren die avond niet eens aanwezig maar teisteren nu het straatbeeld, onze brievenbus en Facebook met mooie foto’s en holle slogans.

Graag resumeren we voor alle kandidaten in deze boodschap waar het de Beverstenaar echt om gaat:

-Beverst heeft behoefte aan ontmoetingsruimte. Een ruimte voor kleine babyborrels, doop-communie-en trouwfeestjes, kleine evenementjes, etc. In Bilzen Centrum (Concordia), Eigenbilzen (Hartenberg) en Kleine Spouwen (Sint Amandus) kregen de burgers een prachtige zaal van de stad. Grote Spouwen, Waltwilder, Rijkhoven zijn vervolgens aan de beurt. In Beverst werden 3 voetbalkantines (White Star Beverst en KWB Beverst) gesloten, werd de bibliotheek gesloten en werd het gemeentehuis … gesloten en verkocht. De school barst uit haar voegen en nieuwe verkavelingen voorspellen alleen maar aangroei in ons dorp. Jammer genoeg is er alleen maar sprake van een (weliswaar noodzakelijke) facelift van de inkom en het sanitair in het Beversheem. Waarom kan bijvoorbeeld het geld van de verkoop van het gemeentehuis niet dienen voor een herinvestering in Beverst zélf?

-Het ‘Slagerij-pand’ schuin tegenover de kerk ligt er al jaren triest en verwaarloosd bij. Kan deze locatie in het hart van het dorp dienen voor de realisatie van de ontmoetingsruimte die Beverst mankeert? De recent genomen acties geven alvast hoop…

-Beverstenaren vragen naar een voetbalpitch. Sinds het verdwijnen van het KWB-veld en het verbod van Bilzen VV (huurder van de velden van White Star Beverst) om kinderen nog te laten voetballen buiten de trainingsuren van de club, kan de jeugd niet meer een matchke sjotten in eigen dorp… Op deze vraag werd niet ingegaan op 29 februari of achteraf. Ook op het voorstel ter realisatie van een volkstuin, een nieuwe speeltuin en een ontmoetingsplaats voor zwoele avonden werd tot nu toe in geen enkel verkiezingsprogramma ook maar één woord gerept. De heraanleg van het beachvolleybalveld achter de sporthal werd in februari daarentegen wel beloofd om nog voor de zomer te realiseren… Vergeten ???

-Beverstenaren vragen voldoende ondersteuning voor lokale activiteiten.

-Krijgen de bewoners en handelaars voldoende inspraak in de heraanleg van de doortocht Beverst? Een eerste hoorzitting in augustus belooft alvast dat gemaakte beloftes hieromtrent worden nagekomen. (Als het goed is zeggen we het ook) Wordt er echter voldoende geluisterd naar fouten die gemaakt zijn bij andere doortochtaanpassingen?

-De bewoners van Beverdael blijven ongerust als het gaat over mogelijke wateroverlast naar aanleiding van de nieuwe verkaveling aldaar. Is er geruststellende informatie beschikbaar?

-De stoepen aan de Zonhoevestraat liggen er niet overal in goede staat bij. Kan een straat waarin dagelijks 4 keer honderden kinderen worden gebracht en gehaald en dus wél nood heeft aan veilige stoepen misschien voorrang krijgen in het stedelijk stoepenplan?

Met dank voor jullie aandacht !

Namens… Beverst

www.beverst-heeft-het.be – info@beverst-heeft-het.be