102 nieuwe woningen en uitbreiding bedriijvenzone

Print
102 nieuwe woningen en uitbreiding bedriijvenzone

102 nieuwe woningen en uitbreiding bedriijvenzone

Riemst -

Op maandag 1 oktober toonde het gemeentebestuur van Riemst met 4 projecten die een belangrijke stap voorwaarts betekenen in de (ruimtelijke) ontwikkeling van de gemeente. Achtereenvolgens werden de woonprojecten Hoeve Festjens in Membruggen (13 sociale koopwoningen), Achter De Hove in Kanne (20 woningen) De Moult II in Zussen (68 woningen) bezocht.

De rit eindigde op de bedrijvenzone Op ’t Reeck, die uitgebreid wordt met 5 ha.

Dat het gemeentebestuur van ‘Betaalbaar wonen in Riemst’ een speerpunt maakt heeft alles te maken met de woondruk in onze grensgemeente. Enkele cijfers ter illustratie:

Van 2000 tot 2010:
Bevolkingsgroei : +5%
Vergrijzing leeftijdscategorie +60 : + 4% (idem voor de volgende 10 jaar)
Stijging van het aantal huishoudens: +12%
Gemiddelde woningprijzen zijn verdubbeld in Riemst, de prijzen van de bouwgronden liefst met 150% toegenomen. Tegelijk zijn de kavels kleiner geworden, van gemiddeld 1000m² naar 700m² in 2011.

Aantal Nederlanders in Riemst : 2.626 (= 15%)
Naast de vernoemde 3 woonprojecten zitten volgende projecten (in totaal nog eens 173 woongelegenheden! ) in de pijplijn:

- RUP Wilder (termijn van uitvoering +- 2 jaar): 2 x 30 woongelegenheden

Privé-verkavelingen:
- 16 woongelegenheden in Lafelt
- 35 (aantal kan licht afwijken) woongelegenheden in de oude school van Zichen
- 11 woongelegenheden in Bolder (Bolaertveld)

Het gemeentebestuur focust niet enkel op jonge gezinnen. Ook de woonbehoefte van senioren is een speerpunt. Zopas is immers de bouwvergunning afgeleverd voor de bouw van 11 seniorenwoningen in Riemst. Nog in november zal de prijs van de woningen bekend zijn en kunnen de bouwwerken van start gaan. Het project ligt vlakbij woon- en zorgcentrum Eyckendael en past in de verdere uitbouw van de welzijnscampus.
Bovendien liggen - ook voor deze locatie- de plannen klaar voor de bouw van 40 serviceflats.

Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio