thumbnail: null
thumbnail: null
thumbnail: null
thumbnail: null

Lijsttrekkers gemeenteraadsverkiezingen bespreken onderwijs in Genk

De multiculturele jongerenbeweging ONS Genk organiseerde op zaterdag 8 september een debat met de lijsttrekkers van alle politieke partijen in Genk, naar aanleiding van de lokale verkiezingen in oktober. De stellingen en discussies gingen onder meer over het onderwijs.

StampMedia jongerenmedia-agentschap

Een van de onderwerpen die besproken werden is de leerachterstand in Genk. Er werd gewezen op het hoge aantal schoolverlaters zonder diploma. Ook werd een link gelegd tussen taalachterstand en de Genkenaren die thuis geen Nederlands spreken. Joke Quintens van PROgenk, een stadspartij van sp.a, Groen en onafhankelijken, wil bijvoorbeeld dat meer kleuters vanaf de leeftijd van 2,5 jaar naar school gaan zodat ze vroeg in een Nederlandstalige omgeving komen. Quintens wil ook “een crèche in elke wijk en ouders die aan het werk zijn.” Niet alleen zou de taalvaardigheid zo volgens haar verbeteren, ook zouden volgens haar alle kinderen door de omgang met kinderen van verschillende origine op jonge leeftijd interculturele vaardigheden meekrijgen.

Volgens Ann Baptist, lijsttrekker van de N-VA, kan een slechte taalvaardigheid ook aangepakt worden als de kinderen thuis een goede taal leren, en dat hoeft voor haar niet per se het Nederlands te zijn. “Als het maar een rijke taal is. Onderzoek wijst uit dat thuis Nederlands spreken niet noodzakelijk is. Daar moet een generatie over gaan. Wel zou er iets gedaan moeten worden tegen de huwelijken met een partner uit het buitenland.” Ze begrijpt niet waarom een Genkenaar van Turkse afkomst bijvoorbeeld wil trouwen met een Turk uit Turkije. Voor een keuze zijn er “toch genoeg in Genk.”

Sociaal probleem

Luc Gieraerts die de lijst trekt van Iedereen Open Vld, een kartel van Open Vld en de nieuwe partij Iedereen Content, vindt dat te weinig contact tussen verschillende jongeren leidt tot een taalachterstand. Bij wijze van voorbeeld vertelt hij over zijn twee zonen die bij feestjes geen ‘allochtone’ jongeren thuis over de vloer krijgen. Toen hij de ouders eens vroeg waarom die jongeren niet ingingen op de uitnodigingen, antwoordde een van de ouders eens dat ze niet wilden dat ze op hun beurt ook iemand thuis zouden moeten uitnodigen. Volgens Harrie Dewitte is dit een voorbeeld van een sociaal probleem. Als lijsttrekker van de PVDA legde hij de nadruk op de sociale achtergrond van vele Turkse en Marokkaanse ouders. Volgens hem hebben velen in die bevolkingsgroepen niet de capaciteit om veel mensen uit te nodigen. “Niet alle ouders kunnen dat.”

Waar Dewitte wel een probleem ziet in verband met de leer- en taalachterstand is in het Vlaamse onderwijs, dat slecht scoort op vlak van uitsluiting. Dewitte ziet een rol weggelegd voor de mensen als de wijkmanagers om voor studeermogelijkheden in de wijken te zorgen. “Veel kinderen kunnen niet rustig hun huiswerk maken. De stad kan hier veel doen.” Hij eindigt met een waarschuwing: slecht onderwijs gecombineerd met een crisis dreigt volgens hem een catastrofe te worden.

Maatschappelijke discussie

Jimmy Wenmeekers van de nieuwe partij Genk Anders wil zowel het ‘eigen volk’ als ‘de rest’ motiveren om de taal machtig te zijn. Voor hem moet ook de leerplicht verlaagd worden. Wenmeekers begon een nieuwe lijst voor Genk Anders nadat hij uit het Vlaams Belang stapte. Voor de laatste partij is Chris Janssens de lijsttrekker. Hij focust op de Turkse en Marokkaanse Genkenaren als het gaat om de taalachterstand. Hij heeft het zowel over huwelijken met een partner uit het buitenland als over de thuistaal. Als er thuis geen Nederlands gesproken wordt blijft dat voor hem een probleem.

Wim Dries, de huidige burgemeester en bij de komende verkiezingen lijsttrekker voor CD&V, zegt dat de stad niet voor alles verantwoordelijk gesteld kan worden. Er zijn volgens hem zaken waarrond anderen iets kunnen doen, zoals rond het negatieve imago van sommige studierichtingen. TSO en BSO hoeven niet als minderwaardig bekeken te worden. “We hebben mensen nodig die met hun handen kunnen werken. Er is een maatschappelijke discussie nodig. Hoe kan je aan onze jongeren tonen dat elke studiekeuze nodig is? Ieder kind heeft een talent en vandaag wordt daar veel te weinig uitgehaald.”

Het debat op uitnodiging van ONS Genk ging verder ook over onderwerpen als werkgelegenheid, gezondheid en leefmilieu en het woningaanbod in Genk. ONS Genk bestaat sinds 2009 en begon als een vereniging van studenten uit Genk en steden uit de omgeving. “Wij noemen onszelf uitdrukkelijk een jongerenbeweging en niet gewoon een vereniging, omdat wij iets willen veranderen”, vertelt Ramazan Erbas. “Vandaar de keuze om niet enkel ontspannende activiteiten te organiseren maar ook debatavonden en andere sociaaleducatieve bijeenkomsten te houden.”

© 2012 – StampMedia – Hasna Ankal

Aangeboden door onze partners

Immo

Jobs in de regio