Hubert Stalmans kandidaat

De cirkel is rond voor Hubert Stalmans (70). In oktober 1973 was hij de eerste voorzitter van de toenmalige BSP in Eksel. Nu heeft hij zich akkoord verklaard om de plaatselijke sp.a-lijst te duwen.

Hubert Stalmans is gekend voor zijn vele vrijwilligerswerk voor o.

marc de pachter

a. het rustoord en de plaatselijke bibliotheek. Verder is hij toneelregisseur, erelid van de carnavalsvereniging en lid van de heemkundige kring.

Meer over Gemeenteraadsverkiezingen