Een doos met inhoud

Een kleuter kreeg voor zijn 5de verjaardag een grote doos. Op het deksel stond een gemene zeerover

Ann

met een lapje voor zijn oog, in de verte een kasteel en langs de randen blinkende juwelen. Er stond te lezen: 'Voor nieuwsgierige en ondernemende kinderen van 6 tot 80... Onmisbaar gereedschap voor schatgravers en kastelenbouwers... Beleef de avonturen van je leven.' Mama las het voor. De kleuter keek eerst wat dromerig naar de piraat en het kasteel, maakte de doos open en haalde er een zandschepje uit. Grote teleurstelling! Hij moest nog leren dat dingen er van buiten soms heel spannend uitzien, maar dat het van binnen niks is. De teleurstelling werd ruimschoots goedgemaakt door een leuk feest.

Mensen kijken naar de buitenkant. God kijkt eerst van binnen! Jezus roept ons op niet naar uiterlijke

formaliteiten te leven, maar God te dienen met heel ons hart. Als we onze dagelijkse taken doen omdat God dat van ons vraagt en omdat we Hem graag zien en Hem dat ook elke dag zeggen, wordt het leven dan niet een stuk eenvoudiger?