thumbnail: null
thumbnail: null
thumbnail: null

Julianusproject Tongeren en het Land van Ooit

Drie jaar geleden, bij de voorstelling van het Julianusprojekt werd ik op een persconferentie uitgelachen door het stadsbestuur en door Minister P Dewael. Ik stelde toen " ...dat als er een spade in de grond gestoken werd in Tongeren er wel eens een Romein zou kunnen bovenkomen ....."

I. Vandenreyt - Tongeren

Begin 2003 werden er voor de eerste keer belangrijke (?) vondsten

gedaan. Het hele projekt werd toen stilgelegd. Begin 2004 werd er opnieuw gestart met afgravingen en einde maart werden er beer - en waterputten gevonden . Nogmaals werd het projekt stilgelegd tot einde september 2004.

Bij het nalezen van mijn teksten van 2001 stel ik vast dat het hele Julianus-projekt reeds bijna af had moeten zijn ! Door de huidige afgravingen worden er honderden parkeerplaatsen en standplaatsen van de antiekmarkt afgenomen. De Tongerse handelaars willen volk in de stad en lieten een reuzerad op de markt plaatsen. Weer werden er een zeventigtal parkeerplaatsen afgenomen waaronder een vijftal plaatsen voor anders validen ! Een eenvoudige optelsom leert ons dat er op twee

maanden tijd ongeveer 400 parkeerplaatsen minder zijn. Tongerse politie

en parkeerwachters liggen gelijk jachthonden te loeren op buit .

Ik heb een oplossing . Waarschijnlijk zal die ook weggelachen worden

door het stadsbestuur : " ...te eenvoudig, te gemakkelijk..." Breek het zwembad aan de Motten af, het wordt toch nooit meer gebruikt, gooi daar alles plat en maak er één grote parking van.Integreer de weinige bomen die er nog staan in de parking. Haal de antiekmarkt naar daar. Gedurende de week kunnen langparkeerders daar hun auto kwijt . SK Tongeren heeft er een grote parking bij. De kermis kan er volledig op. De verkeersveiligheid is dan veel groter . De politie heeft dan ook minder werk.De speeltuin wordt dan ook vlot en veilig toegankelijk. Er moet geen gras meer gemaaid worden rond het ongebruikte zwembad (op kosten van de belastingbetaler ). Iedereen zou tevreden zijn . Behalve ....juist : het Stadsbestuur, ie " lachen dit weg. Te eenvoudig." Er is een parking bijgebouwd met een kleine honderd parkeerplaatsen . Geen verharde vloer , niet afgebakende

parkeerplaatsen, geen anders valide parking, kale kiezel. Bij navraag blijkt dat deze

Hall er maar een paarjaar zal staan ( dixit : aannemer ) "Het zwembad ? " hoor ik jullie zeggen ! Dat komt er " OOIT " in het land van " NOOIT ". Honderde jaren geleden werd er daar een veldslag geleverd.

De werken die daar OOIT zouden starten kunnen dan meteen stilgelegd

worden : Zwaarden, schilden , bijlen , schedels misschien wel kanonnen,

enz....enz...

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Beste van Plus

Lees meer