Fortune cookies voor de Chinezen

Iedereen zal het geweten hebben ! Vorige week trokken ongeveer 300 topindustriëlen, samen met Prins Filip en Prinses Mathilde naar China, voor zeer "lucratieve" bussiness.

Paul Schietekat - Dendermonde

Wat vooraf ging :

Prins Filip : "Belooft gij plechtig, niet te zullen delocaliseren, niet de goedkope producten te importeren, uw werkgelegenheid in België niet in het gevaar te bregen, ... en enkel uw "te" dure producten aan de Chinezen te verkopen?"

Industrieel : "Ja, Prins Filip, dat beloof ik plechtig, op mijn ...-zieltje"

Prins Filip : "Goed, t'is ik geloof u. t'Is gij moogt met mij gaan op deze handelsmissie."

Na deze week van hard labeur, kunnen we op twee oren slapen. Vanuit België zullen nieuwe Fortune Cookies, rashonden, weefgetouwen, enz. ... geëxporteerd worden naar het verre China. Onze welvaart zal er enkel bij kunnen varen.

De grootindustriëlen hadden immers plechtig beloofd, om geen goedkope goederen, zoals textiel, machines, voeding, e.a. ... interressante en goedkope producten te zullen importeren.

Onze werkgelegenheid is bij deze gegarandeerd, want de dure Euro kan geen problemen stellen voor de export van onze luxe goederen naar dit "lageloonland". Geen probleem, de Chinezen weten in ieder gaval al, waar België gelocaliseerd is.

Hun naïviteit kent blijkbaar geen grenzen ! Het merendeel van de Chinese bevolking leeft in armoede en zal de koekjes van LU zeker lusten. Waarschijnlijk hebben zij reeds allen een goedkope Philips DVD-speler, waar ze de documentaire omtrent onze goedkope exportproducten op kunnen zien. Zie, beste Chinezen uit het lageloonland, hoe wij onze werkgelegenheid op zeker stellen, zonder onze productie naar uw land te brengen !!!

Inmiddels keerden de topindustriëlen en het Prinsenpaar naar ons kleine landje terug, om te vertellen hoeveel contracten er zijn getekend en contacten zijn gelegd.

Wij zullen u later, veel later, ooit wel eens verklappen, wat dit voor onze werkgelegenheid heeft opgebracht. Wordt vervolgd !!

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Beste van Plus

Lees meer