Leugenaars en hypocrieten

De heer Verhofstadt begint het alsmaar drukker te krijgen met het ontkennen van zijn vroegere uitgesproken leugens. Natuurlijk is de oppositie ter kwader trouw en natuurlijk hebben de domme burgers hem weer verkeerd begrepen.

Rudi Vereecken - Terhagen

Welke smoes zal hij in 2006 of 2007 verzinnen over zijn belastingsverlaging? Hoe is het toch mogelijk dat een premier zo schaamteloos beloften doet, reeds sedert 1999, beloften welke hij in tijd steeds maar voor zich uitschuift.

Nu zal het tegen 2006 zijn dat de burgers de belastingsvermindering zullen voelen, dus misschien in 2007 want de belastingsaangifte voor 2006 moet uiteraard maar in 2007 worden ingevuld.

Zijn er nu niet toevallig in 2007 opnieuw federale verkiezingen zodat Verhofstadt de burgers opnieuw wat kan gaan beloven. Wie gelooft hem nog?

Natuurlijk is Verhofstadt een schaamteloze leugenaar. Reeds toen hij nog met de VLD in de oppositie zat doorspekte hij zijn kritiek op de regering regelmatig met leugens, maar ja toen was het oppositietaal.

Ook in 1999 over de dioxinecrisis heeft hij gelogen door te zeggen dat hij hier pas kort voor de verkiezingen van op de hoogte was. Voor de verkiezingen van 2004 heeft hij opnieuw gelogen door te stellen dat economisch alles goed ging in het land terwijl er eigenlijk een economische crisis aan de gang was. Over het migrantenstemrecht heeft hij eveneens gelogen door openlijk te verklaren dat met hem als premier dit er nooit zou komen.

Hoeveel leugens moeten de burgers en vooral de Vlamingen nog slikken van deze 'regeringsleider' vooraleer hij de eer aan zichzelf zal houden en opstappen. Reeds meermaals heb ik op mijn website www.rudivereecken.be over deze leugens gesproken.

Een ander figuur welke de laatste tijd meent de Vlamingen eens de les te moeten lezen is Bert Anciaux.

Deze stoere politieker beeft en balt zijn vuisten uit woede omdat de Vlamingen zich niet willen 'inburgeren' ten overstaan van de islam en de allochtonen. Zou dit heerschap niet eerst eens proberen om eindelijk eens een mandaat tot een goed einde te brengen in plaats van overal een knoeiboel van te maken. De laatste 20 jaar heeft deze, van zichzelf zo voldane politieker, nog nooit iets tot een goed einde gebracht.

Hoe lang zal het nu nog duren vooraleer hij opnieuw met tranen in de ogen zal weglopen omdat hij verkeerd begrepen wordt? Nochtans is zijn huidig mandaat als Minister van Cultuur nu niet direct datgene waar de mensen van wakker liggen ware het niet dat hijzelf onze eigen cultuur steevast wil laten samengaan met zijn zo geprezen multiculturele samenleving.

Natuurlijk gaat hij nu niet meer 'de hort' op om te weten wat er onder de burgers leeft, iets wat hij wel altijd wil doen in de aanloop naar de verkiezingen maar het is dan ook maar de bedoeling om een postje binnen te halen.

Men moet nu toch zeker geen kiezer van het Vlaams Blok of Belang zijn om aanstoot te nemen aan dergelijke verklaringen zoals in zijn interview in Het Laatste Nieuws van 26/11/2204. Hoelang nog mag deze huilebalk enkele miljoenen Vlamingen tegen de schenen blijven schoppen?

Hij vindt dat hij dit moet doen want dat we anders tegen 180 km/uur in de afgrond rijden met een rechts beleid. Als vrije burger in dit land en met een vrije meningsuiting mag hij dit inderdaad zeggen maar als burger, met wiens belastingsgeld de vette wedde van Anciaux betaald wordt, heb ik ook het recht om daarop te antwoorden en daarom zeg ik dat we met potentaten als Anciaux Vlaanderen tegen 250 km/uur in de vernieling rijden.

Kan één enkeling als Anciaux zomaar de mening en de gevoelens van enkele miljoenen burgers negeren en bijna belachelijk maken? Hoelang mag hij de Vlamingen nog uitdagen vooraleer er een volksopstand komt?

Het kan niet anders of dit hilarisch figuur kent geen schaamte of eergevoel.

In plaats van te staken voor enkele centen, hierin opgezweept door de vakbonden, laat ons liever actie voeren voor het verdwijnen uit de politiek van mensen zoals Anciaux of leugenaars à la Verhofstadt.

Pas dan zouden de overige en toekomstige politici weten dat er met de Vlamingen niet te spotten valt. Onze voorouders keren zich om in hun graf moesten zij weten hoe de Vlaamse burgers worden belachelijk gemaakt en vernederd door hun eigen 'gekozenen des volks'.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Beste van Plus

Lees meer