thumbnail: null
thumbnail: null

Bodem Norbord

De heer R.Vandamme, manager van Norbord, geeft op zijn minst de indruk dat de rendabiliteit van de afdeling spaanderplaten afhankelijk is van de goodwill van de arbeiders om eender welke werkomstandigheden en arbeidsduurverlenging te aanvaarden. Hij doet het daarbij voorkomen alsof de plaatsing van een filterinstallatie voor deze afdeling afhankelijk is van de buigzaamheid van de arbeiders al gebruikt hij daarvoor in de krant de term 'rendabiliteit'.

Mich Dewit, Hugo Leroux, Johny Ramaekers - Diepenbeek

Uit bevoegde bron weten we dat die installatie er wel degelijk komt en trouwens opgelegd werd in de voorwaarden van de milieuvergunningsaanvraag.

Dat belet ons echter niet vast te stellen dat de inwoners van Rozendaal en omgeving reeds geruime tijd hun ongenoegen lieten blijken over geur- en stofhinder. Reeds in augustus 2004 kreeg ik in een brief van de milieu-inspectie te lezen, ik citeer: "... is de afdeling milieu-inspectie er zich terdege van bewust dat de ondervonden overlast voor de omgeving reeds lange tijd aansleept."

De oprichting van een provinciaal comité waarin ook enkele bewoners van Rozendaal de geplande milieumaatregelen van meer nabij kunnen volgen belet ons evenmin vast te stellen dat de manager toegeeft dat bij de productie van OSB-platen en spaanderplaten de toegelaten normen van de uitstoot aanzienlijk worden overschreden. En in de bodem zijn er, ik citeer,: ... zeer zware concentraties formaldehyde aanwezig", voegt de manager eraan toe. Onze bron in het bedrijf geeft aan dat de milieuwetgeving in België erg streng is en dat geen enkel houtverwerkend bedrijf kan voldoen aan deze normen maar dat er volgens plan gewerkt wordt aan verbeteringen. Wij geloven onze bron maar stellen ons nogmaals de vraag welke concentraties formaldehyde de inwoners van Rozendaal en omgeving reeds te verwerken kregen en welke de gevolgen kunnen zijn voor de volksgezondheid. Je moet de mogelijke gevolgen van het inademen maar eens op nalezen op internet.

En dan zwijgen we nog over enkele stankgolven van een chemisch bedrijf in de buurt en over de geluidshinder van een ander bedrijf.

ter informatie:

Formaldehyde is een snel werkende stof en veroorzaakt onder andere ademhalingsproblemen en astma. Bij 60 µg F/m3 kan formaldehyde geroken worden en bij een dubbele concentratie (120) kunnen de ogen, neus en keel gaan irriteren, ook kan er overgevoeligheid optreden en hoofdpijn en huidirritatie. Wanneer men langdurig is blootgesteld aan hoge concentraties, kunnen de problemen zich bij lage concentraties voort blijven doen. Er is ook een kans op kanker, dit is wel al het geval bij dieren (formaline, een product van formaldehyde), en bij mensen is het niet wetenschappelijk bewezen, maar bij mensen die met formaldehyde hebben gewerkt, kwam vaker kanker voor.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Beste van Plus

Lees meer