thumbnail: null
thumbnail: null

Ongeval in Lummen

Met ontstentenis hebben wij in de krant van maandag 22/11/04 het verslag gelezen van het dodelijke ongeval in de Genenbosstraat in Lumen. Er wordt gesteld dat de brug over het Albertkanaal er spekglad bij lag. Onze strooidiensten hebben deze brug echter bestrooid om 3 u, terwijl het ongeval gebeurd is om 4.30 u. Zowel de politie als de brandweer hebben ons formeel bevestigd dat het wegdek niet glad was op het ogenblik dat zij ter plaatse kwamen. Zij vonden het zelfs overbodig om de strooidiensten op te roepen.

Roger Renders, burgemeester - Lummen

Sinds vele jaren levert ons bestuur, met medewerking van haar personeelsleden, grote inspanningen op het vlak van ijzelbestrijding. Wij zijn er dan ook terecht fier op dat ons gemeentelijke wegennet op dit vlak steeds één van de veiligste uit de buurt geweest is.

We kunnen dan ook niet aanvaarden dat door dit verslag onze goede reputatie in één pennentrek onderuit gehaald wordt.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Beste van Plus

Lees meer