Splitsing van de gezondheidszorg

'Vlaamse ziekenhuizen vragen splitsing gezondheidszorg' (HBvL 22/11/04). Naar aanleiding van minister Demotte zijn reactie op het voorstel van beide Vlaamse koepels, het VVI en het VOV, heb ik de indruk dat hij vergeet dat de Vlaamse ziekenhuizen reeds hun duit in het zakje hebben gedaan. Hier is geen sprake van de hete aardappel doorschuiven, maar van wat een billijke overeenkomst zou moeten zijn. En er mag toch appél worden gedaan op eenzelfde engagement dat ook Vlaamse ziekenhuizen nemen!? Maar misschien ligt de minister zijn reactie in eenzelfde 'communautaire geest' als zijn eerder genomen beslissing om alle pilootprojecten 'activering' in de geestelijke gezondheidszorg vanaf 21 december stop te zetten. Hierdoor zet de minister in Vlaanderen 1600 cliënten zonder begeleiding op straat, ontneemt hij de betrokken families elke vorm van steun en zet hierdoor ook al het personeel in deze initiatieven zonder werk. Van de 19 projecten bevinden of bevonden zich er 3 in Wallonië en 1 in Brussel. De rest in Vlaanderen. Er doen geruchten de ronde dat de minister zich door dit 'communitair' onevenwicht heeft laten leiden bij het nemen van zijn drastische beslissing? Splitsing van de gezondheidszorg? Graag!

Daniel Jacobs, vzw De Schans - Hasselt
Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Beste van Plus

Lees meer