Werkloosheidsuitkeringen

Er is de laatste dagen nog al veel heibel over de langdurige werkelozen.

Jan Hermans - Kinrooi

De uitbetalingtijd zou moeten worden ingekort, zoals in enkele ons omringende landen.

Is er in die omliggende landen de werkeloosheid opgelost? neen

Zijn er daar minder buitenlandse arbeiders tewerkgesteld?neen

Indien er een werkaanbod is hier in België, moet men strenger optreden tegen de onwillige werkzoekende, daar zal niemand iets op tegen hebben.

Maar om zomaar de uitkeringen in de tijd in te korten, zonder werkaanbieding,is niet aanvaardbaar en zal de armoede in het land nog meer doen toenemen.

Volgens mij is dat zeker geen goede oplossing, maar de werkelozen beter begeleiden en opleiden , zal zeker naar meer tewerkstelling leiden en de vacante plaatsen invullen.

Een betere samenwerking van de VDAB en de RVA samen met de werkgevers, is hiervoor noodzakelijk

En arbeiders die hier komen werken moeten ook het loon krijgen dat hier van toepassing is en niet het loon van het land van herkomst, lonen liggen hier vast in CAO,s.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Beste van Plus

Lees meer