Schitz

De Heer Schiltz zegt in uw krant dat , quote - De Vlaamse beweging heeft er

Dominiek Heylen - Overpelt

een sport van gemaakt om op haar politici te schieten"-unquote

Mijnheer Schiltz , de man waarvan U zegt dat hij een grote meneer en een

superieur politiek brein is, namelijk Frans Van der Elst, wel mijnheer Schiltz, ook deze man zou ook op U geschoten hebben, moest hij weten wat U met

de Volksunie hebt aangevangen. Denk daar maar eens over na, in plaats van

nog steeds de Vlaams nationalist uit te hangen.

Dat het Vlaams Belang een vrucht is van "uw falen", daar heeft U dan wel

weer gelijk in. Het daarbij gebruikte adjectief laat ik voor uw rekening.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Beste van Plus

Lees meer