Democratie

Nooit werd er meer over democratie gesproken dan vandaag. Maar een democratie is nog nooit op een democratische wijze tot stand gekomen, want dat kan niet. Waarom niet ? Omdat de democratie de overwinning is van de meerderheid op de minderheid en vervolgens het eerbiedigen van de minderheid door de meerderheid.

Willy Alenus - Oostende

Maar de meerderheid is bijna automatisch samengesteld uit de minderbedeelden in de samenleving. Zowel de Amerikaanse (1776) als de Franse revolutie (1789), waren voor een groot deel het werk van advocaten en juristen. En indien zij zich beriepen op het numeriek gewicht van het volk, dan was dat grotendeels omdat zij geen of weinig aandeel hadden in de uitoefening van de macht. Heb je geen democratie, dan wordt het land geregeerd door de "happy few", waarmee de democraten geen banden hebben, al zijn er uitzonderingen. Maar ook wanneer de democratie een feit is, dan nog bestaan er allerhande mechanismen en zelfs truukjes om de macht van de meerderheid (zelfs vooraleer zij die macht heeft), uit voorzorg (?) aan banden te leggen. De Belgische grondwet is van dit alles een schoolvoorbeeld en wordt dan ook als dusdanig, aan vele universiteiten toegelicht

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Beste van Plus

Lees meer