Prins Filip Marie-Rose Morel

De commotie om de Handelsmissie in China neemt groteske vormen aan. Marie–Rose Morel kwam op minder dan drie meter van prinses Mathilde. Zij overschreed dus ruim de 50 meter grens. De veiligheidsagenten kwamen tussenbeide maar Marie-Rose Morel maakte rechtsomkeer zonder een echt incident.

Koen Ooms - Hasselt

Is dit nu niet belachelijk? Moet Marie-Rose dan daar misschien met een ratel en een grote kap over het hoofd, de rolstoel van haar vader voortduwen, zoals in de Middeleeuwen de lepralijders moesten doen. Haar vader, nota bene, die in China al meer voor investeringen gezorgd heeft dan heel de Belgische hofhouding.

Voor iedereen is nu duidelijk dat het Hof er niet is voor alle inwoners van hun landje. Wij Vlaams-nationalisten weten dit al vele jaren en ijveren dan ook voor een Vlaamse republiek, zonder koningshuis, dat trouwens ondemocratisch is. Is Buitenlandse Handel in Vlaamse handen, dan moet er geen prins of prinses meer meegaan voor de show en op kosten van de belastingbetaler, maar echte experts die de handelsbetrekkingen met vreemde landen in goede banen kunnen leiden.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Beste van Plus

Lees meer