thumbnail: null
thumbnail: null

Rechten, plichten en verwachtingen

Iedere mens heeft rechten. En plichten. Dat wil zeggen: er zijn dingen die hij mag en er zijn dingen die hij moet. De mens heeft recht op voedsel. Maar hij heeft ook de plicht om respect te hebben voor ander leven. “Moslims kennen alleen maar rechten en praten nooit over plichten. Dit wordt vaak de moslims verweten. Maar een doorsnee mens ziet blijkbaar daar geen grote verschillen in. Want een recht kan je meestal krijgen alleen als je ervoor grote inspanningen levert. Maar een plicht wordt je gewoon meegedeeld en meestal zijn er ook wetten eraan gekoppeld die moeten worden nageleefd. Indien dit niet het geval is, wordt je wel door de wet aangepakt en beboet wanneer je de drempel overschrijdt. Dat de rechten verworven worden en dat daarbij heel veel inspanningen ter sprake zijn en zelfs dat ervoor mensenlevens voor geofferd zijn geworden, kunnen we heel duidelijk zien als we de geschiedenis eens bekijken. Rechten voor de zwarten, het stemrecht en later voor de vrouwenstemrecht, algemeen vrouwenrechten, arbeidsrechten, rechten voor de kinderen, enz. Dat zijn voorbeelden waarbij zeer historische gebeurtenissen moesten plaatsvinden eer de rechten konden worden verworven. Een recht krijg je niet altijd als je er niet voor vraagt.

Yildirim Zafer - Beringen

Plichten daarentegen worden je gevraagd of meegedeeld en in normale omstandigheden doe je dat want het komt ten goede van jezelf, andere mensen en je omgeving. Althans als je er in gelooft. En indien je er niet mee instemt en je daaraan niet houdt, zul je in moeilijkheden komen als je de wetten van het land niet respecteert. En dan is het de taak van de politie om zulke mensen te beboeten en ervoor zorgen dat ze de volgende keer wel hun plichten zullen nakomen.

Maar een groot probleem is dat er bepaalde mensen en instanties van de allochtonen vragen plichten na te komen die eigenlijk niets te maken hebben met plichten.

Gaat het over een plicht als je een moslimvrouw vraagt om haar hoofddoek af te doen?

Is het correct om te zeggen dat de bedoeling van een vrouw met een hoofddoek is de wil opleggen op een ander wat veel wordt beweerd door de autochtonen?

Hoe ver kun je gaan om iemand te verplichten haar hoofddoek af te doen? Mag je zo iemand in de cel stoppen als ze dat niet doet? Gaan we dan niet terug naar de middeleeuwen doordat mensen omwille van hun geloofsovertuigingen worden veroordeeld? Het is heel gemakkelijk om iemand zomaar te beschuldigen dat men het niet uit geloofsovertuiging doet maar om politieke redenen. Maar bewijs dat maar eens. Onder godsdienstvrijheid bedoelt men niet alleen de aanhang van een godsdienst maar ook de belevenis ervan. Er wordt beweerd dat bepaalde mensen door hun kleding sommige mensen kunnen beïnvloeden en dat men het dragen ervan moet verbieden. En door het verbieden van een bepaalde kledingstuk die wordt gedragen door religieuze overtuiging wordt godsdienstvrijheid ondermijnd waarvoor men jarenlang heeft gevochten. Is dat dan geen grote tegenstrijdigheid?

Onder het mom van “plichten nakomen” kun je namelijk heel wat zaken vragen aan de allochtonen en ook zaken die niet relevant en rechtmatig zijn. Een zeer interessante voorbeeld. Recent zei één van mijn collega’s op het werk dat de moslims of de Turkse mensen eigenlijk geen recht hadden op de betaalde (religieuze) feestdagen in België omdat ze geen christenen waren. Op de vraag of ze wel recht zouden moeten hebben op betaalde feestdagen voor de 2 belangrijke dagen zoals de Ramadan was het antwoord eveneens “neen”. Waarom? Omdat de moslims in België leven. “Hebben de moslims dan nooit recht op een betaalde feestdag” vroeg ik. Neen was de antwoord. Daarbij vergeet men dat het hier gaat om mensen die niet meer allochtonen zijn maar goed geïntegreerde Belgen. Belgische moslims.

Om af te ronden wil ik heel in het kort zeggen dat niemand het recht heeft om een ander te reconstrueren op basis van eigen ideeën, waarden en normen. Als iedereen eens probeert de ander te accepteren zoals ze zijn en niet probeert de ander te veranderen tegen zijn of haar wil, gaat dat al een stap in de goede richting zijn. Weten, begrijpen en accepteren!