Belastingen

Hij heeft bang dat de mensen gekken dingen gaan doen met hun centen. Denk jij dat dit de echte reden is, neen toch. Hij wil namelijk ook dat bij vroegtijdig overlijden het resterende kapitaal teruggestort wordt aan het fonds voor aanvullend pensioen. Zie je ze al komen, ze zitten weer aan de zuurverdiende centen waar je recht op hebt, ge moogt zelf nog niet meer beslissen wat je er gaat mee doen. De socialisten worden met de dag meer werkman/vrouw onvriendelijk. Niet vergeten dat wij uw dikke pree betalen jongens, blijkbaar zijn wij (werknemers) nog de enigen in dit land die getrouw belastingen betalen, want volgende artikels ook nog gelezen:

P.R.

Fiscus controleert niet meer: Mijn belastingaangifte moet niet gecontroleerd worden, ze weten beter dan ik wat ik verdiend heb. Van de aangiften van zelfstandigen wordt er nauwelijks 1% gecontroleerd. Allé socialisten, waar zit ge nu? Met het bedrag dat je daar kunt recupereren kan het zilverfonds een tijdje verder hoor, kan je misschien iets doen aan sociale huisvesting, enzoverder.

Fiscus mag belastingschulden kwijtschelden: Dit om de historische schuldenberg bij de belastingen weg te werken, de programmawet is gisteren goedgekeurd. Nu beginnen ze al pleidooien te houden om geen belastingen meer te betalen, doen zou ik zeggen, de kans is groot dat de schuld wordt kwijtgescholden. Wie denk je dat er achter staat met het betalen van zijn belastingen?

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Beste van Plus

Lees meer