Veroordeling Vlaams Blok

Print
Veroordeling Vlaams Blok

Veroordeling Vlaams Blok

Of de hypocrisie viert hoogtij. Een rechter, een Gentse Fransciljon mocht de Flaminganten veroordelen. Dat vonnis is nu bekrachtigd door het Hof van Cassatie. Het doet de gewone mens zijn geloof de rechtspraak verliezen. Van in het begin was reeds overduidelijk dat dit een politieke afrekening zou worden. Dat justitie dat spellet je meespeelt is erg, heel erg.
En ondertussen jagen de vastgoedmakelaars, ongestraft, de grondhuurprijzen steeds verder de hoogte in. Dat is de onrechtvaardigheid van deze tijd. Dat moet bestraft worden.