Ode aan de vrije mening

Print
Ode aan de vrije mening

Ode aan de vrije mening

Vrijwel de hele politiek en nagenoeg de hele media was er jarenlang op gericht de vrije meningsuiting 'met alle middelen' monddood te maken, door verzwijgingen en uitsluitingen, door 'cordons' en door het opleggen van 'zelfontworpen' strafwetten, om alz het vrije woord te muilbanden.
Wie voldoende luistert en leest, hoort en dagelijks ziet, weet wel beter. Verrassend en totaal in tegenspraak en mede door de weerzinwekkende moord op de Nederlander Theo Van Gogh stonden diezelfde kopstukken van alle partijen, evenals de professionele linkse tv-duiders het volkse recht op vrije meningsuiting te verdedigen; uitgerekend op de dag dat de grootste partij van Vlaanderen veroordeeld werd. Ondertussen heeft seffens heel West-Europa door kortzichtigheid en onwetendheid, maar ook door fatsoenlijk humanistisch tolerant gedrag tegenover niet-Europeanen in een situatie gemanoeuvreerd die bijna niet te keren is, en alzo haar ziel en de christelijke wortels van ons Westers beschavingsmodel op de helling gezet.