Rijke Nederbelgen

Print
Stop met berichten over kapitaalkrachtige Nederlanders in België. De gewone belastingbetaler wordt hier niet goed van, daar hij weet welke ongelofelijke voordelen deze heren krijgen tegenover ons. En maar lachen met die stomme Belgen.
Wat de Nederbelgen betreft, zijn zij de meesters in het verkrachten van eigen Belgische namen. Voor mij wonen er alleen maar Belgen in België.