Praten en niet provoceren

Print
Praten en niet provoceren

Praten en niet provoceren

Praten en niet provoceren
Wij kunnen debatteren, omdat we vaak polariseren. We hebben minder conflicten als we beseffen dat alle grote culturen en gosdiensten gelijkwaardig zijn. We vergapen ons aan talloze excessen die wij in elke grote godsdienst aantreffen. Roomsen, die zich engiszins verdiepen in het Boeddhisme en Hindoïsme ervaren er subtiele, minder (dogmatische) leerstellingen die een absolute verrijking zijn voor hun eigen cultuur- en religiebeleving.
Islamitische culturen zijn onderling erg verscheiden en vertonen vaak heel wat gelijkenissen met westerse culturen. Gematigde moslims distanciëren zich van bepaalde zaken, zoals wij in 't westen eveneens eigen uitwassen aan de kaak stellen.
We denken te veel zwart-wit. Hokjesmentaliteit hebben we blijkbaar met de paplepel binnen gekregen. Patroch, alias dewael, blaas geen bruggen op! Tolerantie, begrip en universaliteit zijn de sleutelwoorden. Zich verplaatsen in de gedachtengang van andere culturen is een must in ons multi-cultureel Europa.