Hypocriete holebi's

Print
Hypocriete holebi's

Hypocriete holebi's

'Hypocriete holebi's (Lezersbrief online krant 15/november). In zijn bijdrage tot het heen en weer over de al dan niet hypocriete holebi's heeft hij het over de woordvoerder van de roze leeuwen die maar niet wil begrijpen dat het Blok veroordeeld is voor racisme.
Hij reageert daarmee blijkbaar op een lezersbrief van mezelf, maar dan wil ik
toch enkele manifeste onwaarheden rechtzetten die hij heeft gelanceerd.
Het is niet omdat ik mezelf ook beken tot de hogervernoemde club en vaak een
grote bek opzet als het erop aankomt om een bepaalde mening te ventileren in
media als deze, dat ik zomaar de titet "woordvoerder" claim. Deze behoort dan
ook iemand anders toe, niet mij dus.
Verder begaat de schrijver een grove misser wanneer hij mij denkt te betrappen op enige sympathie voor het Vlaams Blok/Belang. Ik begrijp net als de meeste van de
andersgeaarde flaminganten uit onze club maar al te goed dat het Blok/Belang
géén optie is voor hen die kiezen voor een open en verdraagzame samenleving
waar geen bevolkingsgroepen worden uitgesloten op basis van huidskleur, geloof,
geaardheid enz.
Afgezien van deze details wat betreft de Roze Leeuwen als organisatie en mijn
persoonlijke rol erin, wil ik ook nog wat kwijt omtrent uw vermetele poging om
de stelling te weerleggen dat het wel zo verdraagzaam is om beide Wallonië en
Vlaanderen hun volledige zelfbeschikkingsrecht te gunnen.
Mocht u de moeite doen om zich te verdiepen in de internationalistische visie
die ikzelf en andere jeanetten aankleven, dan zou u beseffen dat het niét
hypocriet is om tegelijk te pleiten voor verdraagzaamheid én voor onafankelijke
lidstaten van de EU.
Bovendien heb niet ik maar U gesuggereerd dat een feitelijke boedelscheiding
zonder meer een einde zou maken aan de door u geprezen solidariteit met onze
franstalige deelgenoten. Er werden in het verleden al scheidingsscenario's
uitgeschreven waarin Wallonië weldegelijk een bevoorrechte partner van
Vlaanderen zou blijven in het kader van de EU, ook wanneer het zou gaan om
transparante solidariteitsregelingen en de aflossing van de momenteel nog
belgische staatsschuld...
Als u de discussie wil voeren, moet u wel eerlijk blijven!