Het Belang

Print
Het Belang

Het Belang

Het Vlaams Blok werd met een pars pro toto vaak vereenvoudigd tot "Het Blok".
Ook daarvan afgeleide woorden ontstonden zoals "de Blok-kiezer", "het Blok-programma"
Het valt te vrezen dat met de naamsverandering tot "Het Vlaams Belang" op dergelijke wijze uw krant gemeenzaam bekend als "Het Belang" een ongewild bijsmaakje heeft gekregen.