Er geen (hoofd)doekjes om winden

Print

Er geen (hoofd)doekjes om winden

Als we de debatten over de omstreden hoofddoeken mogen geloven, lijkt er een omgekeerd evenredig verband te bestaan, tussen het dragen van een hoofddoek en het plegen van aanslagen door "fundamentalisten".
Eénieder, met enig gezond verstand, weet echter dat dit een totaal onzinnige stelling is. Het constante discours rond allochtonen, "met" of "zonder" doekje, is ronduit degoutant te noemen. Dit geldt tevens voor het "te pas en ten onpas" vermengen van termen als "allochtoon" en "vreemdeling".

Leven we niet in een "multiculturele samenleving" ???
Een samenleving, waar meer dan enkel de Moslims, zich door hun klederdracht, de overtuiging duidelijk laten merken? Wanneer men Brussel binnen rijdt, zie je direct de kleurrijke klederdracht van negers, in Antwerpen de bolhoeden en pijpenkrullen van de Joden, hier en daar nog enkele "Katholieke" zusterkes, enz...
Wat is daar nu eigenlijk zo storend en verkeerd aan? Bij de "individuele vrijheid van het individu", alsook de "vrije meningsuiting", die onze politice als hoogwaardig aanschrijven, hoort tevens het uiten van deze mening en vrijheid, door het dragen van kleren. Zolang deze klederdracht, de vrijheid van anderen, alsook de eigen vrijheid niet inperken, lijkt het "onzinnig" hierover te blijven discussiëren, al zou het de maatschappij onderuit halen.

In onze cultuur, was het dragen van de hoofddoekjes bij o.m. de boerinnen, toch de normaalste zaak van de wereld? Vandaag nog, zijn er heel wat oudere vrouwen, die nog steeds een sjaaltje dragen, in de vorm van een hoofddeksel.
Moeten zij die sjaal maar laten, om niet verward te worden met een Islamitische vrouw?
Waar zijn we dan in "gelijk wie z'n naam", mee bezig?

Moeten we dan niet alle vormen van klederdracht, die gebonden is aan een religieuze overtuiging van "erkende" en "niet erkende" religies verbieden?
Dergelijke onzinnige overtuigingen, om mensen opnieuw dwangmatig tot een "monogame" en "apatische" samenleving te herwerken, druist in tegen alles waar de "democratie" ten gronde, voor staat.

Persoonlijk stel ik de politici, alsook de mensen van de media, verantwoordelijk voor het overroepen van een "denkbeeldig" probleem. Mede hierdoor, wordt er een "probleem" als concept gecreëerd, daar waar men het zou kunnen dempen, door de aandacht eromheen, definitief te stoppen.
Wanneer men tegen een kind zegt, dat hij of zij iets "niet mag", zal het "toch doen" aangemoedigt worden !!!