Schijnheiligheid troef

Print
Schijnheiligheid troef

Schijnheiligheid troef

Wat reeds lang een publiek geheim was is dus nu officieel: het Vlaams Blok is voortaan Vlaams Belang.
Misschien is het inderdaad jammer voor de partij dat zij een sterke merknaam als Vlaams Blok noodgedwongen hebben moeten opgegeven maar de essentie blijft wel dezelfde namelijk het Vlaams Belang dienen maar dan nu onder de echte naam.
Als Vlaams democraat kan ik de partijleiding met deze naamsverandering geen ongelijk geven.
Natuurlijk hadden de andere 'democratische' partijen liever gehad dat de partij een 'Blok +' zou worden, op die manier zouden zij in de nabije toekomst kunnen verder doen met het juridisch vervolgen van het Vlaams Blok.
De huichelachtige en schijnheilige uitleg die alle partijen nu geven dat zij altijd tegen een proces tegen het Blok zijn geweest is de demagogie ten top. Het is lachwekkend hoe bijvoorbeeld een Patrick De Wael in het duidingsprogramma Coninx & Van Wijck op zaterdag 13/11/2204 verklaarde dat hij altijd tegen een proces was geweest en dat het de fout was geweest van pater Leman van het CGKR. Voor de volledigheid vergeet hij er dan wel bij te zeggen dat dit Centrum voor Gelijke Kansen werkt onder de rechtstreekse bevoegdheid van de Eerste Minister, spitsbroeder en geestesgenoot van De Wael, en dat deze Eerste Minister Verhofstadt onder druk van de Waalse PS heeft toegestaan dat er een rechtszaak kwam tegen het Blok, tot verschillende malen toe zelfs nadat ze twee maal een rechtszaak hadden verloren. Zie mijn website www.rudivereecken.be .
Dergelijke uitlatingen van politici is de grootste schijnheiligheid.
Wat heeft Patrick De Wael trouwens politiek al gerealiseerd buiten het afleggen van ronkende verklaringen.
Zelfs zijn periode als Minister-President was zeker geen onverdeeld succes, integendeel zelfs.
Als trouwe VLD kiezer kan ik mij steeds minder vinden in de leiding van deze partij. Samen met de andere traditionele partijen doen zij nu smalend over de nieuwe beginselverklaringen van het Vlaams Belang, dat het hier zou gaan om de partij op te smukken maar dat uiteindelijk alles bij het oude zal blijven.
Mag ik de VLD als partij en de heer Verhofstadt in het bijzonder dan eens vragen de eigen beginselverklaringen van 1992 en al de aanvullende teksten eens grondig na te lezen. Hier gaat het niet over een opsmukoperatie maar over eigen geschreven intenties die nooit ingevuld werden door de VLD zelf.
Deze beginselverklaringen werden geschreven, met eveneens een naamsverandering tot gevolg, door Verhofstadt toen hij nog in de oppositie zat. Eens aan de macht telden al deze beginselverklaringen niet meer.
Al de afgelegde verklaringen door zowel politici als sommige journalisten geven alleen maar aan dat de schrik voor het Vlaams Belang er goed inzit wat de volgende verkiezingen betreft. In het verleden is bewezen dat al deze partijen het Vlaams Blok nooit hebben kunnen verslaan in het stemhokje, het zal nu nog moeilijker worden.
Het is soms geestig al die zelfverklaarde gewetens onder de journalisten, zij die dus iedere morgen een Vlaams Blokker tussen hun boterham leggen, bezig te horen zoals er zijn: Siegfried Bracke - Phara De Aguire - Martine Tanghe - Ivan Devadder (allen VRT), Pol Van Den Driessche - Guy Polspoel (VTM), Yves Desmet (De Morgen) en Peter Vandermeersch (De Standaard), hoe zij proberen elkaar de loef af te steken in het correcte denken door steeds maar terug te vallen op een anti-democratisch en racistisch Vlaams Blok.
Dat de democratische partijen ongegeneerd sommige ideeën overnemen van het Vlaams Blok mag uiteraard niet gezegd worden. Jammer genoeg zullen al deze voornoemden er zich vroeg of laat bij moeten neerleggen, de Vlaamse bewustwording is reeds dertig à veertig jaar aan de gang en zal niet meer gestopt worden door enkele demagogen van het genre Stevaert of Anciaux of Geysels.
Als Vlaams (Liberaal) Democraat heb ik het recht de waarheid van de feiten welke iedere dag gebeuren onder ogen te zien en te erkennen en dat is wat momenteel bij vele Vlamingen iedere dag opnieuw gebeurt.
Jammer genoeg willen de 'gekozenen des volks' dit niet inzien en wentelen ze zich liever in hun machtsposities.