Borstvoeding

Volgens het artikel "Ouders moeten weten wat in de papfles zit" (za. 6.11.04) krijgen vrouwen die hun kind kunstmatige zuigelingenvoeding willen geven, daar niet alle nodige informatie over. Het is nochtans simpelweg de bedoeling zich voor advies te wenden tot de apotheker, de verpleegkundige van K&G,... Al de rest is reclame, werving dus door de verschillende firma's om hun producten te verkopen.

Els Flies, voorzitter Vereniging voor Begeleiding en Bevordering van Borstvoeding - Antwerpen

Om dit soort reclame die borstvoeding ondermijnt binnen de perken te houden, werd destijds de Internationale Gedragscode (1981) ondertekend door de lidstaten van de WHO, de industrie, organisaties.

Deze Gedragscode is in ons land helemaal niet in een wet opgenomen! Er bestaat alleen een KB (1993, vertaling van een EU-richtlijn) die een gedeelte van deze Gedragscode bevat. Ook dat KB wordt dagelijks met de voeten getreden.

Het artikel van vorige zaterdag stelt dus de zaken averechts voor.

De realiteit is dat alle vrouwen worden bestookt met reclamepakketten, die dus geen rekening houden met het KB en nog minder met de Internationale Gedragscode en zelfs niet met het feit dat zij beslist hebben om borstvoeding te geven.

Hiermee gaan allerlei oneerlijke praktijken gepaard: de vrouw wordt overspoeld met reclame voor producten die zij totaal niet nodig heeft. De firma rekent erop dat de klant ooit wel toehapt. Dus: iedereen krijgt zeker reclame voor zuigelingenvoeding, maar niet iedereen krijgt informatie over het belang van borstvoeding terwijl dit nochtans gevraagd wordt door het Verdrag van de Rechten van het Kind. In de praktijk krijgen ouders die zeggen flesvoeding te zullen geven, immers zeker niets over borstvoeding te horen.

Ik ben het er volkomen mee eens dat ouders zelf bij de apotheek de voeding voor hun kind kunnen kiezen want het is gewoon een commercieel product. Zij hebben echter geen keuze want in de ziekenhuizen bepaalt de beurtrol van welke firma er op dat moment producten worden gebruikt en wordt er sterk op product- en merktrouw gehamerd door de gezondheidszorg. Het ongenoegen en de beperking van de ouders, gesuggereerd door het artikel, berusten volgens mij eigenlijk daarop.

Wie geen borstvoeding (meer) wil geven, moet echt het advies inwinnen van een gezondheidswerker en niet gaan zoeken in een reclamefolder.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Beste van Plus

Lees meer