thumbnail: null
thumbnail: null

Repatriëring

Het stoot me voor de borst dat de mensen die zopas met hulp van de Belgische Staat (ook al is die op het eerste zicht niet altijd even duidelijk zichtbaar) vanuit Ivoorkust zijn teruggekeerd, diezelfde Belgische Staat verwijten dat zij niet of te laat is tussenbeide gekomen.

A.L.

Zonder hun leed en verlies te willen minimaliseren - waarvoor mijn oprecht gemeende medeleven - zijn dit vaak mensen die menen dat hun Belgische paspoort hetzelfde is als een gratis repatriëringverzekering! Zij wonen en werken in het buitenland, en betalen (vaak) geen -of een absoluut minimum- aan belastingen aan de Belgische Staat! Toch moeten er massa's belastinggeld tegenaan gesmeten worden om hen terug te halen!

Trouwens: onze jongens stonden ook nu weer binnen de kortst mogelijke tijd paraat om hun landgenoten te gaan halen. In deze tijd, waar -door reorganisaties, inkrimpingen en bezuinigingen- ook door de Belgische Krijgsmacht meer 8/5 dan 24/24 wordt gewerkt, en met een absoluut minimum aan middelen, heeft het slechts enkele uren geduurd om een vliegtuig met bemanning, technisch steundetachement en een partij wisselstukken te laten vertrekken naar het Afrikaanse continent. Maandagavond om 19:00 heette het nog: stand-by voor een mogelijk vertrek vanaf dinsdagmorgen, maar dinsdag om 10:00 Belgische tijd steeg het vliegtuig -met lading- reeds op! Chapeau, asjeblief!

Wat uit de persmededelingen niet naar voren komt, zijn de internationale overeenkomsten voor dit soort voorvallen. Frankrijk vroeg slechts één Belgisch vliegtuig ter steun (evacuatieplannen voor Ivoorkust bestaan reeds een 2-tal jaar!!!), omdat zijzelf (en masse) ter plaatse zijn en alles onder controle hebben! België heeft slechts 2 militaire lange-afstandsvliegtuigen (die zeer vaak met regeringsleden onderweg zijn!), en doet dus vaak - via internationale afspraken- beroep op buitenlands transport (Franse en Duitse Airbus, Nederlandse DC-10 -jawel, mijnheer!).

Door de voornoemde overheidsingrepen (reorganisatie, bezuiniging, ...) en de sterk verhoogde internationale inzet van "onze jongens" (Balkan, Afghanistan, Congo, ...) is het aantal manschappen en materieel dat voor dit soort opdrachten onmiddellijk inzetbaar is, erg klein geworden! Zo betekent de tussenkomst van de Belgische Luchtmacht in Ivoorkust/Benin dat andere opdrachten moeten worden uitgevoerd met (zeer) beperkte technische ondersteuning. Als Uw vader, moeder, broer, zuster, zoon, dochter, echtgeno(o)te bij zijn/haar terugkeer uit Afghanistan vertraging oploopt door een technisch defect, bedenk dan dat de nodige wisselstukken en/of personeel best wel eens ingezet kunnen zijn om onze landgenoten uit Ivoorkust terug naar België te brengen!

Bij de mensen die in overheidsopdracht in Ivoorkust tewerkgesteld zijn, en bij hen die trouw hun belastingschuld aan de Belgische Staat betalen, wens ik me te verontschuldigen indien zij zich aangevallen voelen. Zij hebben hiertoe echter geen enkele reden, want zij hebben hun repatriëring door werkgever en/of overheid.meer dan betaald! De anderen daarentegen wil ik vragen om eens te denken aan het aantal Belgen dat zijn leven wil/moet in de weegschaal stellen, aan de kosten van het materieel, om hen te komen redden! Wie moet die verliezen dragen als het fout gaat? Is het dan weer de Belgische Staat die in de fout ging?

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Beste van Plus

Lees meer