Roadmap to hell

Is er één stadsplanner ter wereld die een nieuwe stad bouwt met in zijn achterhoofd de afmetingen van een Merkava III tank om de breedte van de straten vast te leggen?

Rob Berkmans - Achel

Twee jaar nadat Sharon ongeveer 530 woningen liet platwalsen in het vluchtelingenkamp van Jenin wordt nochtans deze Palestijnse tegenhanger van Ground Zero op deze cynische manier heraangelegd , terwijl verderop de Joodse zakenwereld al euforisch juicht bij de gedachte de nieuwe olieterminal in Haifa om te dopen tot New Rotterdam. De olie die hier zal worden aangevoerd moet middels een rechtstreekse pijplijn binnenstromen vanuit Mosul in Iraakse Kurdistan recht over het grondgebied van Jordanië, volgens insiders het volgende obstakel op het pad van van de oliemultinationals. Is het daarom overigens dat de Taliban in Afganistan ( zogenaamd bevrijd toch, ) stilaan heeft afgedaan als bondgenoot en nu plaats moet ruimen voor het Al Sunnah -leger van de Jordaniër Zarqawi? Het antwoord op deze vraag ligt onmiskenbaar besloten in de nieuwe kaart van Greater Israël, waarvan Sharon bij wijze van relatiegeschenk alvast een exemplaar kreeg overhandigd van George W. Bush. De grenzen hiervan omvatten die van de staat Israel zoals die waren in 1678, ruwweg met enerzijds de Nijl en anderzijds de Eufraat als westelijke en oostelijke grenzen en aldus ook verdedigd door het neocon bolwerk : American Enterprise Institute, waar Bush in februari 2003 nog vol trots in een speech verklaarde dat minstens 20 leden van deze hoofdzakelijk door zionisten gedomineerde 'think tank' deel uitmaakten van zijn administratie. Een markant detail hierbij : op deze nieuwe kaart staat zelfs de Gaza-strook niet eens meer vermeld, laat staan dat de naam Palestine er nog op voorkomt. Hoe noemden ze dat in Washington ook weer? Ach ja, de 'road map to peace ' Of voor de Palestijnen de 'roadmap to hell'.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Beste van Plus

Lees meer