Karaktervastheid

Na zijn juridische nederlaag en morele overwinning is het Vlaams Blok gedwongen een nieuwe partij op te richten. De drie vleugels van de Linkse Eenheidspartij Vlaanderen hebben al meegedeeld, ik veronderstel mede in naam van hun aanhangsels, dat die wedergeboorte niets zal veranderen: het cordon sanitaire wordt in stand gehouden, ook de nieuwe Vlaamse partij zal alleen staan.

Hubert Spons - Tongeren

Hun politici weten niet wat karaktervastheid betekent, het is een deugd die ze nooit hebben beoefend. Ze weten dus evenmin welk gevoel van trots en kracht een persoonlijkheid haalt uit het besef alleen te staan, een non-conformist te zijn, geen meeloper, geen jaknikker, geen knecht. Zeker in onze tijd van geglobaliseerde volgzaamheid geeft dat gevoel een sterke stimulans. Het inspireerde de VB-militanten en –kiezers en zal dat blijven doen na hun overstap. Zij zullen die inspiratie overbrengen op de nieuwe organisatie.

De horigen van het Belgische establishment zullen nog menige pijnlijke verrassing te verteren krijgen. Het gedrocht België is nog niet gered.