Zonder schaamte

Na de bevestiging door het Hof van Cassatie en de veroordeling van het Vlaams Blok zijn de meningen onder de burgers weeral verdeeld, sommigen vinden het een schande anderen juichen.

Rudi Vereecken - Terhagen

Alhoewel het Vlaams Blok bij de recente verkiezingen ongeveer 'slechts' 25% van de kiezers kreeg, wat hen nog altijd tot de grootste Vlaamse partij maakt, zijn er volgens een gehouden poll door de VRT toch meer dan 60% van de burgers die vinden dat een veroordeling onterecht is.

Ik mag dan wel aannemen dat onder deze burgers er ook kiezers zijn van de traditionele drie grote partijen. Om deze reden zou het dan ook aangewezen zijn dat deze drie partijen zijnde CD&V-VLD-SP.a toch niet zo hoog van toren zouden blazen wetende dat een deel van hun eigen kiezers het niet eens zijn met deze veroordeling.

Een mooier cadeau kon men het Vlaams Blok trouwens niet doen, in één klap zal het nieuwe Vlaams Blok een juridisch correcte en democratische partij zijn ondanks dezelfde leiders. Ieder weldenkend mens weet dat het Vlaams Blok sedert de laatste jaren als partij was veranderd, dat zij niet meer die onredelijke standpunten van hun berucht 70-punten programma nastreefden, maar dat zij enkel nog de mening verkondigden van wat een overgrote meerderheid van de bevolking dacht en wat hen bij de volgende verkiezingen nog een pak stemmen meer zal opleveren.

Dit proces is en was de grootste politieke flater welke de partijen hebben laten gebeuren, enkel en alleen in hun onmacht om het Vlaams Blok met bestuursdaden in het stemhokje te verslaan. Dit zal in de toekomst nog veel moeilijker worden ondanks de grootspraak van sommige partijvoorzitters. Door steeds maar terug te vallen op het Vlaams Blok uit de jaren 80 als een racistische en onverdraagzame partij zullen de grote drie het niet redden. Waarom worden de fouten uit het verleden van sommige partijen, zoals het Agustaschandaal van de SP of de dioxinecrisis van de CVP of de broedermoord op Cools bij de PS, altijd doodgezwegen en mogen de partijen hier niet aan herinnerd worden?

De grote schuldige van gans dit debacle is Guy Verhofstadt, de Eerste Minister van dit land. In zijn drang het Vlaams Blok een halt toe te roepen, waarop men hem zelfs mocht afrekenen, heeft hij toegestaan dat mede onder druk van de Waalse PS een proces werd gevoerd tegen het Vlaams Blok. Reeds meermaals heb ik dit op mijn website www.rudivereecken.be aangeklaagd.

Als oogverblinding moest dit proces gevoerd worden door het Centrum voor Gelijkheid van Kansen, een organisatie die onder het rechtstreeks toezicht staat van de Eerste Minister zelf en die enkel tot doel heeft dat burgers niet meer voor hun mening durven uitkomen uit schrik voor een proces. De uiteindelijke uitspraak van het Hof van Cassatie moest enkel dienen om deze organisatie en de Liga voor de Mensenrechten geen gezichtsverlies te laten lijden.

Een kordaat optreden en een doortastend asiel- en vreemdelingenbeleid door de traditionele partijen had dit alles kunnen vermijden. Het is dan ook bijzonder hypocriet van al deze partijen dat zij nu zonder schaamte standpunten overnemen van een partij die zijzelf als racistich en onverdraagzaam laten veroordelen.

Iedereen weet toch dat de druk voor dit proces kwam van de Waalse PS die schrik hebben van het Vlaams Blok.

Het zogezegde racisme was een excuus omdat de echte reden de miljarden geldstroom naar Wollonië is. De PS weet zeer goed dat het Vlaams Blok een einde wil maken aan deze misbruiken en enkel daarom moest het Vlaams Blok verdwijnen.

Zonder enige schaamte stellen de Waalse partijen, één dag na de uitspraak, dat de partijfinanciering van het Vlaams Blok onmiddellijk moet worden stopgezet en dit vragen zij ook met aandrang aan het Vlaams parlement.

Hoe hypocriet van Wallonië terwijl zijzelf sedert decennia lang de Belgische democratie, onder het mom van solidariteit, misbruiken en Vlaanderen financieel leegzuigen.

Mocht België barsten zal het niet door toedoen zijn van het Vlaams Blok maar enkel en alleen door de Waalse partijen want, de kruik gaat zolang te water tot .....

Voor al die traditionele democratische partijen telt maar één zaak en dat is het eigenbelang. De jarenlange vriendjespolitiek of de opvolging van vader op zoon of dochter zijn belangrijker dan het voeren van een ernstig beleid.

Mocht dit wel zo zijn zou er in België geen sprake zijn van extreem rechts of extreem links, men zou deze partijen heel wat wind uit de zeilen halen maar door kortzichtigheid en (nogmaals) het eigenbelang is dit een utopie.

Wat de titel van dit artikel 'zonder schaamte' betreft wil ik ook nog eens verwijzen naar de maandwedden van onze verkozen politici.In gans het land moet bezuinigd en bespaard worden terwijl de politici zich blijven verrijken op de rug van de bevolking. Het politieke apparaat kost België volgend jaar 180,3 miljoen euro of bijna 7,5 miljard oude Belgische franken.

Is het te verwonderen dat eigenbelang de overhand haalt in onze politiek?

Ook de monarchie doet gretig mee aan dit potverteren van de belastingsgelden van de werkende klasse. Zij mogen in 2005 11,083 miljoen euro verwachten opgedeeld in 8,195 miljoen voor de koning, 1,338 miljoen voor koningin Fabiola, 888.000 euro voor prins Filip, 312.000 euro voor prinses Astrid en 300.000 euro voor prins Laurent. Welke meerwaarde geven Astrid en Laurent aan België en waarom moet een ex-koningin een jaarlijks pensioen krijgen van ongeveer 53 miljoen oude Belgische franken per jaar? Ook dit wordt allemaal zonder schaamte aanvaard terwijl men in gans het land moet bezuinigen en er duizenden burgers zijn die onder de armoedegrens leven zonder te spreken over de oudjes die met veel moeite het einde van de maand halen. Is het daarvoor dat men 'trouw aan de koning' moet zweren. Neen, bedankt.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Beste van Plus

Lees meer