Hoe kiezers terugwinnen?

Na het Blok-proces: hoe Vlaamse kiezers terugwinnen ?

Guido Steenhoudt - 's Gravenwezel

Na het Blok Cassatie-arrest leest men in de Vlaamse pers vandaag (10 Nov) over wat nu de 'democratische' partijen te doen staat: Blok-kiezers terug te winnen. Dus: stoppen met politieke processen en terugkeren naar het normale politieke bedrijf dat men nooit had mogen verlaten. Eindeloos veel tijd en moeite is verspild aan het aanpassen van wetten en grondwet, om uiteindelijk te komen tot een non-resultaat, tot een Pyrrhus-overwinning.

Daarenboven heeft het goede bestuur waarop Vlaanderen recht heeft onder de verspilde energie onnoemelijk geleden. Problemen (maarschappelijk, economisch,...) liet men liever rotten dan ze degelijk te behandelen. Jarenlang en hardnekkig is tegen beter weten in een verkeerde weg gevolgd. Waarom? Het antwoord is Belgie.

Het Blok-proces gaf Franstalig Belgie en links Wallonie (het 'echte' Belgie) een gouden gelegenheid de dreigende Vlaamse macht schaakmat te zetten. De positie die Vlaanderen normaal moest innemen in Belgie werd zo onmogelijk gemaakt. Dit gebeurde met de gewillige hulp van een handvol mensen die zo hun eigen positie konden veilig stellen: een paar Vlaamse partijvoorzitters, een paar Vlaamse vakbondsleiders, enkele Vlaamse politieke commentatoren (er zijn er geen tien), een paar politieke VRT-journalisten, alles samen een groepje, minuskuul maar met invloed, verenigd in een 'Belgisch Verbond' onder de leiding van het Hof, de marxistische PS en een stelletje extreem-rechtse Brusselse taalfanatici, onder een vlag van politieke en Belgische correctheid en bezield door een grondige afkeer van Vlaanderen.

Onbedoeld had tijdens die verloren jaren het Vlaams Blok een ongekend politiek succes. En wel omdat de Vlaamse kiezer steeds zeer goed wist dat in hoofdzaak Vlaanderen werd bestreden en niet zozeer het Blok. De Vlaamse 'traditionele' partijen hebben zich hiertoe geleend, terecht zijn ze nu het vertrouwen kwijt. Daarnaast heeft ook het Belgisch gerecht zichzelf geblameerd door mee te werken aan een politiek proces. Ook zij zijn het vertrouwen kwijt.

En nu moeten Vlaamse kiezers herwonnen worden volgens Vlaamse kranten?

Hoe? Heeft een van hun enig voorstel? Het zou iedereen verbazen: als men gedurende zovele jaren op een rechter heeft gerekend om het vuile werk op te knappen dan zal het nu heel moeilijk zijn de juiste middelen te vinden om de Vlaamse kiezer te overtuigen.

En toch is het in princiepe niet moeilijk Vlaamse kiezers te overtuigen: wie in Vlaanderen verkozen wordt, wie een Vlaamse vakbond leidt, wie in een Vlaamse krant schrijft moet onomwonden, onvoorwaardelijk opkomen voor Vlaamse belangen (economisch, cultureel, sociaal, noem maar op) en zorgen dat Belgie, dat toch voor 60% uit Vlaanderen bestaat, zich daar naar schikt. En laat niemand vergeten dat Vlaanderen Belgie gerust kan missen: Belgie kost ons bakken geld, het kost ons slecht bestuur, het kost ons onnoemelijk veel verloren tijd, want Belgie, dit onbeminde land dat Vlaanderen veracht, is het echte, ware Blok aan het been.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Beste van Plus

Lees meer