Ridicule berichtgeving

Sommige media in dit land willen zelfs de linkse krant De Morgen links voorbijsteken. Want in sommige dagbladen, maar vooral op de omroep die alles, onbevangen en objectief, moet openbaren, kon men zaken over de gevolgen van het cassatiearrest, lezen en horen die effenaf lachwekkend overkomen. In de krant die 'gebeten is om te weten' en zo ben ik ook een beetje, vind je van de flauwe kul, die voor waarheid werd verkondigd en de grootste nonsens blijkt te zijn, niets terug. Toch niet in de krant van woensdag 10.11.2004. die hier voor mij ligt.

Michel Cremers - Zonhoven

Lees nu mee wat een kenner zegt over de gevolgen van het cassatiearrest :

" Als jurist stoort het me mateloos dat in tal van commentaren, ook op radio en tv, verkondigd wordt dat het arrest impliceert dat iedereen die op enige wijze diensten verleent (of verleend heeft) aan het Vlaams Blok (bvb. een zaal verhuurt of de post bedeelt) nu 'automatisch' strafbaar zou zijn. Het verspreiden van zulke juridische nonsens is in strijd met de basisbeginselen van het strafrecht. In een rechtstaat kan men enkel worden vervolgd op grond van duidelijk omschreven feiten, die in een eerlijk proces ter beoordeling aan de rechter worden voorgelegd (artikel 6 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens). Een vonnis of arrest in een welbepaalde procedure levert nooit een rechtsgrond op voor een strafrechtelijke veroordeling van personen die geen partij waren bij dit proces, of wegens aanklachten die niet het voorwerp uitmaakten van dat proces. De veroordeling uitgesproken door het Hof van Beroep te Gent op basis van de antiracismewet betreft wel bepaalde feiten die dateren van 2 juli 1999 tot 29 januari 2001. Niets meer en niets minder. Wie beweert dat om het even wie die iets met het Vlaams Blok te maken heeft sinds gisteren in een voortdurende staat van criminaliteit verkeert, pleit voor een heksenjacht die enkel denkbaar is in totalitaire regimes. Niet moeilijk te raden wie daarbij garen spint!" aldus jurist Arnoud Declerck in de Brievenbusrubriek van de Standaard, 10.11.2004.; einde citaat.

Aangezien ook mij de mistjournalistiek op de heupen werkt, denk ik dat het de geërgde jurist alleen maar zal plezieren dat de waarheid terzake, zoveel mogelijk wordt uitgedragen.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Beste van Plus

Lees meer