Zoutlozingen

Bij het lezen van dit artikel merk ik dat er voor dit lozingsprobleem een oplossing wordt voorgesteld die in feite geen oplossing is. Op basis van de gegevens in dit artikel kan ik vaststellen dat er nog steeds zal geloosd worden.

Joris Steenput - Herk-de-Stad

Men hoopt alleen doordat dit in een grote rivier zal gebeuren de concentratie lager wordt ( is ook zo) en men dan waarschijnlijk onder de opgelegde wettelijke norm komt.

Naar mijn mening is niet gezocht naar alternatieve oplossingen, hun eventuele kostprijs en effect op langere termijn. Een ideale oplossing zou zijn dat de verontreinigingen die zich in het geloosde bevinden( in dit geval de zouten) er voor de lozing uitgehaald worden zodat het eindproduct kan geloosd worden.

Wat eruit gehaald wordt zal dan onder een of andere vorm opnieuw gebruikt

kunnen worden.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Beste van Plus

Lees meer