Kort geheugen

Graag wil ik de blok aanhangers die zich zoveel zorgen maken over de vrijemeningsuiting eraan herineren dat enkele jaren geleden het Blok gestart is met een campagne om andersdenkenden te verklikken.Er werd ons gevraagd om "rooie" leraars te melden aan het blok.

P. Gielen - Bilzen

Ook de media werd in kaart gebracht.Over journalisten die het aandurfden om kritische artikels te schrijven werden dossiers aangelegd.Dat uitgerekend deze partij en zijn aanhangers het over de vrije meningsuiting durven hebben is hypocriet.Wat zou er met de honderden dossiers die zich op de "studiedienst"van het blok bevinden gebeuren, als deze partij aan de macht komt

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Beste van Plus

Lees meer