thumbnail: null
thumbnail: null

Niet vlucnten

Ik sluit me volledig aan bij het hoofdartikel in jullie krant van 9 november

Justin Claes - Sint-Truiden

onder de titel "Niet vluchten".

Iedereen heeft het recht zijn mening te uiten over allerhande kwesties,

bijvoorbeeld over de migranten. Bestaande problemen mogen niet onder de mat

geschoven worden. Dit recht op vrije meningsuiting mag en moet benut worden,

maar wel met respect voor mekaar! Democratie betekent ook het SAMENleven van

verschillende opinies, levensstijlen...... Een democratie die onder het mom

van vrije meningsuiting bijvoorbeeld systematische haatcampagnes,

insinuaties, vulgaire veralgemeningen toelaat, vernietigt zichzelf en gaat

over in ofwel anarchie ofwel dictatuur. Voorbeelden zijn er genoeg. Het

actuele geweld van zowel allochtonen als autochtonen in Nederland, dit is

anarchie, geen democratie. En Hitler heeft zijn dictatuur gevestigd op basis

van haatcampagnes tegen bepaalde groepen mensen, "democratisch" gesteund

door een groot deel van de bevolking. De gevolgen daarvan kennen we.

Gelukkig heeft het Belgische gerecht zijn verantwoordelijkheid genomen en de

grenzen van de vrije meningsuiting vastgelegd, precies om onze democratie te

verdedigen!!!!!!!!! Ik herhaal: om onze democratie te verdedigen. Hopelijk

zullen bepaalde Vlamingen dat begrijpen. En ook een bepaalde groep

Nederlanders. Tenslotte heeft Theo van Gogh geoogst wat hij zelf gezaaid

heeft, namelijk haat. Vrijheid heeft geen bangeriken nodig, maar ook geen

bullebakken die niet het minste respect kunnen opbrengen voor andere mensen,

levensstijlen,...

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Beste van Plus

Lees meer