Zijn wij nu allemaal racisten?

Graag een reactie op een schrijven (11/11)met deze titel.

P. Gielen - Bilzen

Natuurlijk zijn niet alle blok kiezers racisten,maar ze stemmen wel op een racistische partij.

Om af te sluiten twee citaten van blokleiders die de blok kiezers die niet-racist,niet-xenofoob,niet-marginaaldom zijn ,

tot nadenken zouden moeten stemmen.

"Wat mij betreft is het Verdrag van de Rechten van de mens ondergeschikt aan het principe Eigen Volk Eerst ,al de rest is larie en apekool"(Philip Dewinter)

"Het Vlaams blok voelt zich niet gebonden door de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens"

"Die verklaring is mee opgesteld door mensen uit Ivoorkust en Senegal.Daarmee moeten wij hier in Borgerhout geen rekening mee houden"(Gerolf Annemans)

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Beste van Plus

Lees meer