Sekte

Geschokt en met verbazing heb ik jullie berichten en naar aanleiding hiervan

Pastor Hans Versleijen, Oasis of Love ministries - Amsterdam, Nederland

zelfs een tv-uitzending gezien omtrent de geloofsgemeenschap “AlphaMega”. En

wat nog erger is worden de leiders Cees & Agnes nu persoonlijk doelwit gemaakt.

Ik hoop dat u begrijpt wat voor een indruk u als krant en als tv nu gemaakt

heeft.

Wat ik sinds enkele jaren van hen gezien en gehoord heb is dat ze zich vooral

inzetten voor mensen die juist in nood zijn. En dat niet alleen in de Kempen

maar ook in Nederland en diverse andere plaatsen in europa.

In de meeste gevallen zijn de kosten, hulp en onderwijs die hiervoor gemaakt

worden volkomen voor hun rekening.

Jaren hebben zijn ze zelfs naast hun eigenlijke beroep, in de functie als

leiders van deze kerk gewerkt.

Het is ongelofelijk dat ze nu op deze manier afgeschilderd worden.

Deze mensen hebben door de jaren heen laten zien dat ze een hart voor mensen en

God hebben. En als dank worden ze nu op deze manier afgeschilderd? Gewoonweg te

gek voor woorden.

Ik dacht dat er in België ook vrijheid van geloof was. Door jullie manier van

berichtgeving begin ik hier echter aan te twijfelen.

Zelf ben ik een voorganger in een Nederlandse evangelische gemeente. En ja zeker

zijn er financiën nodig. En ja wij leren de mensen om giften te geven en zelfs

tienden te betalen. Kijk bij verenigingen zijn er contributies, hoe denk je dat

zij zich anders moeten onderhouden en zich van hun voortbestaan te

vergewissen?

Het is niets nieuws, het is gewoonweg een bijbels principe.

De bijbel (Maleachi 7:8) spreekt er zelfs van dat de mensen God beroven doordat

ze geen tiende betalen. Van deze tiende is het de bijbelse gewoonte dat degene

die de mensen onderwijzen hiervan onderhouden worden.

Ja en als die mensen tegen de Leiders van “AlphaMega”, aanklachten hebben geuit

hebben ze dat in feite dus eigenlijk tegen God zelf gedaan.

Ik vraag me eigenlijk af wie heeft nu wie beroofd?

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Beste van Plus

Lees meer