thumbnail: null
thumbnail: null

Hoe wordt men cynicus

Hoe maakt men van goedhartige Vlamingen harde cynici? Gewoon door een korte beschrijving van hoe het er in België aan toegaat.

Hubert Spons - Tongeren

1. Overal in West-Europa barsten de gevolgen van de ongecontroleerde immigratie los. België verbiedt de partij die het allemaal tot in de details heeft voorspeld en werkzame want beproefde oplossingen heeft aangeboden.

2. Het moslim-fanatisme overstroomt onze gewesten. Het is van de westerlingen dat meer verdraagzaamheid wordt verwacht.

3. Een doorluchtig lid van de koninklijke familie ordonneert dat hij bepaalde personen (toevallig blanken en Vlamingen) niet binnen een straal van 50 m rond zijn persoon zal tolereren, en de militante bestrijders van discriminatie, zij ontbloten het hoofd en zwijgen

4. De Waalse partijen importeren vreemdelingen om hun aanhang te stofferen (en bijkomend hun knokploegen te bemannen). Sommige politici, ook Vlaamse, ijveren ervoor Vlaams-nationalistische kiezers het stemrecht te ontnemen.

5. Vlaanderen houdt Wallonië in leven. De Waalse regeerders willen de staatstoelage van de Vlaamse partij met één miljoen stemmen laten schrappen.

6. Elke denkende Vlaming kan dezen lijst aanvullen met eigen vaststellingen en overwegingen.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Beste van Plus

Lees meer