VB en vrije meningsuiting

Er is nog altijd vrije meningsuiting in België. Wij zijn daar het levende bewijs van.

Ing Selami Yilmaz - Genk

Vrije meningsuiting betekent niet bevolkingsgroepen tegen mekaar opzetten

door stelselmatig leugens te verspreiden en ze dan voor waar aan te nemen!

Vrije meningsuiting betekent niet mensen uitmaken of minderwaardig

beschouwen alleen maar omdat ze een andere kleur of afkomst hebben.

Ieder die in België leeft moet dezelfde rechten en plichten hebben.

Een land waar eenieder de plichten heeft en niet alle rechten kun je geen

democratie noemen.

De leuze 'eigen volk eerst', is al discriminerend genoeg, met name al wie

van vreemde origine is komt pas na het eigen volk, er is dus geen gelijkheid

tussen de inwoners.

En dat is dan racisme, klaar en duidelijk!

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Beste van Plus

Lees meer