Allochtonen en fanatisme

Wanneer ik op diverse zenders(VRT,RTB,Spaanse, Franse en Nederlandse) de allochtonen aan het woord hoor, denk ik vaak dat die zich beter aanpassen aan de taal van de regio waarin ze wonen dan de Walen en Franstaligen het in Vlaanderen en Brussel doen.

J. Baerten - Spanje

Het grote probleem is echter hun godsdienst , de uiterlijke symbolen ervan(klederdracht)en hun fanatisme.Maar als ik de katholieke hiërarchie hier in Spanje gade sla bij haar verzet tegen een mogelijke wet op het euthanasierecht, dat in België en elders,probleemloos geregeld is,dan vind ik er evenveel fanatisme in terug, ofschoon men de wet niet verplicht is te volgen die ik voor mezelf wel opeis .Dat doet mij terugdenken aan mijn jeugd, toen ik, tijdens vakantiedagen in Hasselt bij mijn oom, dit HBVL vol vermeldingen van eerste missen in alle mogelijke parochies van de provincie aantrof. Hoe de dingen in een mensenleven kunnen evolueren. Laten wij hopen dat de allochtonen dezelfde weg opgaan

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Beste van Plus

Lees meer