België een dictatuur

Ik dacht dat politiek ging om mensen. Waar mensen dus resoluut voor kozen. Dat deze het beleid mee mochten voeren. Het lijkt toch anders. Het zijn de verliezers die het beleid mogen voeren. Men startte dit jaar een monstercoalitie van zes partijen. En nu wordt ook nog het Vlaams Blok veroordeeld omwillen dat ze naar de meerderheid van de bevolking luistert.

Jimmy Wenmeekers - Genk

Is dit democratie? 1 Miljoen mensen verkoos het Vlaams Blok maar de traditionele partijen wilde liever deze mensen monddood! De machthebbers doen het in de broek voor de kiezer!!

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Beste van Plus

Lees meer