Hasseltse politiek heeft nood aan jongeren

Print

Hasseltse politiek heeft nood aan jongeren

2012 is het verkiezingsjaar waarbij we ook in Hasselt een nieuw stadsbestuur kiezen. Voor de lijst 'Groei met Open Vld' dé ideale gelegenheid voor jongeren om op de kar te springen en hun eerste stappen te wagen in de politiek.

Jammer genoeg stellen we vast dat het steeds moeilijker is om jongeren gemotiveerd te krijgen om actief aan politiek te doen.

Nochtans is het juist de jeugdige dynamiek die vaak voor nieuwe ideeën zorgt en groei in een stad brengt. Daarom neemt Jong VLD Hasselt en de lijst 'Groei met Open Vld' het heft in eigen handen. Dit doen we met de actie en website www.ikdoeniemee.be.

“Voor vele jongeren is politiek een-ver-van-mijn-bed-show en associëren ze dit met discussies waar de jeugd niet van wakker ligt. Niets is minder waar. De inplanting van een nieuw jeugdhuis, de reglementen voor de organisatie van fuiven, de prijzen van de zwemuren ... dit zijn allemaal beslissingen die door de gemeenteraadsleden die op 14 oktober 2012 worden verkozen, zullen genomen worden”, aldus Philippe Dehasque, voorzitter Jong Vld Hasselt.

“Bij de samenstelling van de politieke lijsten is het belangrijk dat we kandidaten van alle generaties, deelgemeenten en beroepen aan bod laten komen. De verkozen gemeenteraad moet op 14 oktober alle Hasselaren vertegenwoordigen. Helaas stellen we vast dat jongeren een moeilijke bereikbare groep blijft en met dit initiatief willen we hier verandering in brengen. We roepen de Hasseltse jongeren op om niet aan de zijlijn te blijven staan, maar zich te engageren bij de komende gemeenteraadsverkiezingen”, aldus Laurence Libert, lijsttrekker lijst “Groei met Open Vld”.

Op de site www.ikdoeniemee.be worden de 10 belangrijkste smoesjes om niet aan politiek te doen ontkracht. Ook kan je op deze site de juiste weg vinden om als jongere je politiek engagement op te nemen. We doen dan ook een warme oproep aan alle jongeren: in woelige tijden heeft de politiek meer dan ooit nood aan jonge mensen met talent.