Stokkems stadhuis wacht op Vlaams renovatiegeld

Print

Stokkems stadhuis wacht op Vlaams renovatiegeld

Dilsen-Stokkem -

Het Stokkems stadhuis heeft voor vele inwoners nog een bijzondere betekenis. Met zijn centrale ligging en als vertrekplaats voor talrijke manifestaties vormt het een baken te midden van het stadscentrum. Na de fusie van 1970 verloor het stadhuis langzaam maar zeker zijn functie.

Het Rode Kruis,de dagelijkse stempelcontrole en de dienst stadsherwaardering gaven samen met een afdeling van de bibliotheek nog een tijdje de indruk dat het gebouw stedelijke diensten zou huisvesten. Al deze functies verdwenen geleidelijk en zelfs de traditionele gouden bruiloften verhuisden naar het Dilsers kasteel. Uiteindelijk werd de bovenverdieping ter beschikking gesteld aan de Kunstkring Arnold Sauwen die er haar archief met verenigingslokaal onderbrachten.

De fysieke toestand van het gebouw ging de laatste jaren fel achteruit. Vooral het feit dat door het verdwijnen van de gemeentelijke diensten eveneens de wekelijkse poetsbeurten verdwenen en diverse vochtproblemen maakte het stadhuis nauwelijks nog bruikbaar.

Sinds enkele jaren heeft het stadsbestuur het plan opgevat om het Stokkems stadhuis te renoveren. Bijkomend architecturaal onderzoek wees uit dat het gebouw weliswaar een beschermd statuut geniet maar dat het weinig historische waarde heeft. Het interieur is eerder functioneel en dateert van de jaren '50. Bovendien gingen in de loop der tijden door modernisering de meest waardevolle voorwerpen verloren.

Het renovatieplan werd opgemaakt en bekwam gunstig advies van de Vlaamse Dienst voor Monumenten. Voorwaarde was echter dat het gebouw bleef zoals het is en dat er zeker geen uitbreiding of zware wijzigingen gebeuren. Dit geeft natuurlijk een enorme beperking voor de toekomstige mogelijkheden van het gebouw, mede door het feit dat de stad ondertussen het achterliggend perceel eveneens verworven heeft.

De renovatie wordt voorlopig geraamd op een 400.000 euro waarbij men tot 80% subsidie kan bekomen. Het is precies deze financiering en de vastlegging van de subsidie die nog niet rond is. De vraag is wanneer Vlaams Minister Bourgeois centen vrijmaakt voor dit dossier. Dit kan morgen zijn, maar het kan ook nog 5 jaar duren. De Vlaamse subsidiebudgetten zijn beperkt en met dossiers zoals de abdij van Herkenrode en de vele restauraties van mijngebouwen neemt Limburg reeds een hele hap uit de restauratiepot.

De keuzes zijn duidelijk :
- men wacht op de goedkeuring van de subsidies. Men heeft geen enkele zekerheid wanneer deze beslissing valt.
- men maakt een nieuw dossier waarbij ook het achterliggend perceel betrokken wordt. De procedure moet overgedaan worden en ook hier heeft men geen zekerheid qua timing
- men doet het met eigen middelen, dus zonder subsidies maar dit kost ongeveer 320.000 euro extra aan de eigen inwoners. Voordeel is dat men de timing zelf in de hand heeft .

Belangrijk detail is uiteraard ook de toekomstige bestemming die het gebouw kan krijgen. Naast een betere huisvesting voor de Kunstkring A. Sauwen komt er een vergader- en ontvangstruimte. De suggestie van een permanente tentoonstelling over de geschiedenis van Stokkem is wel leuk maar wel op voorwaarde dat er geen personeel- en museale werking aan gekoppeld wordt.

Voorlopig dringt men best bij Vlaanderen zo sterk mogelijk aan om het dossier en de subsidiering zo snel mogelijk goed te keuren. In tussentijd dient het gebouw in stand gehouden en toegankelijk gehouden te worden via regelmatig poetsonderhoud.


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio