Knip op de beurs

Print
Knip op de beurs

Knip op de beurs

Dramatisch is hij (nog) niet, rooskleurig evenmin, de financiële toestand van de Belgische gemeenten. Dat stelt Belfius op basis van een studie over de voorbije bestuursperiode 2007-2012. Daarin gingen vooral de Vlaamse gemeentebegrotingen in het rood: zeven op tien Vlaamse gemeenten hebben een kastekort, en dat werd vooral de laatste twee jaar opgebouwd.
Belfius wijst op de economische en budgettaire crisis, die ook de gemeenten niet heeft ontzien. Voorts zijn de gemeentelijke uitgaven sneller gestegen dan de ontvangsten, onder meer omdat de bijdragen aan OCMW’s en politiezones omhoog gingen. Idem voor de personeelskosten, goed voor 40 procent van de gewone uitgaven. Om die reden spoort Belfius de gemeenten aan tot voorzichtig beleid. Marge voor nieuw beleid zal er in 2013-2018 amper zijn. Want er wachten de gemeentebesturen enorme uitdagingen.

De bijdragen aan politiezones zullen blijven stijgen. Idem voor de OCMW’s, want de toenemende vergrijzing vereist extra infrastructuur en personeel, én ze doet de fiscale draagkracht van gemeenten dalen. Er zal ook steeds meer geld nodig zijn om de pensioenen van het statutair personeel te bekostigen. En er zijn de door Europa opgelegde investeringen inzake waterzuivering en riolering, die de Belgische gemeenten tot 2020 samen zo’n acht miljard euro zullen kosten.

De nieuwe lokale bestuursploegen weten nu al wat hen de volgende jaren te wachten staat: de knip op de beurs houden, de portemonnee enkel openen voor noodzakelijke uitgaven. Verkiezingskandidaten die u tot 14 oktober in uw gemeente de hemel op aarde beloven, negeert u best. Zij liegen. Punt.

Nochtans heeft iedereen baat bij financieel gezonde gemeenten. Op de eerste plaats de burgers, u en ik, omdat onze gemeenten een brede waaier aan maatschappellijke diensten aanbieden: kinderopvang, rust- en verzorgingstehuizen, sociale woningen, sport- en cultuurinfrastructuur, enzovoort. Ook het bedrijfsleven vaart daar wel bij, want meer dan de helft van de overheidsinvesteringen in dit land wordt door de lokale besturen gedaan.

Dat neemt niet weg dat onze nieuwe gemeentebesturen, net als het bedrijfsleven, naar efficiëntiewinsten kunnen zoeken. Door slimmer te werken, door zich meer toe te spitsen op hun kerntaken, door hun ambtenarij te ontvetten en met buurgemeenten samen te werken. Schaalvergroting is ook een mogelijkheid, maar dat impliceert een nieuwe gemeentefusie. Voor veel Vlamingen en nog meer verkozenen klinkt dit als vloeken in de kerk. Nee, dan nog liever de knip op de beurs houden.

Yves Lambrix