Met drie 100-jarigen samen op de koffie

Print

Met drie 100-jarigen samen op de koffie

Diepenbeek -

De vergrijzing van de bevolking is een feit, dat is al langer geweten en dat is ook zo in Diepenbeek waar op dit ogenblik meer dan 700 tachtig plussers wonen, maar wat weinigen weten is dat Diepenbeek drie 101- jarigen telt onder zijn inwoners waaronder de twee kranige 101- jarige dames, Timmermans Josepha en Habex Maria en de 101-jarige Lauwers Jozef.

Na wat telefoontjes en afspraken hadden we de gelegenheid om de drie 101 jarigen voor de eerste maal in hun lange leven samen te brengen voor een uniek fotomoment.
Josepha Timmermans werd geboren op 5 maart 1911 in Berlingen en is op dit ogenblik de oudste inwoonster van Diepenbeek. Zij huwde met Casimir Fabry(+ 1968) en hadden samen negen kinderen, Casimir zou later onderwijzer worden in Diepenbeek.
Momenteel verblijft Josepha in het woonzorgcentrum Sint Elisabeth (Segershuis) in Hasselt.
Maria Habex werd geboren op 3 augustus 1911 op de boerderij in de Zavelstraat waar ze opgroeide in een gezin van zes kinderen.. Haar grote passie en hobby was werken op de boerderij ze zou er 99 jaar blijven wonen. Vele jaren was zij lid van ziekenzorg en tot op heden nog van Okra, autorijden bleef ze doen tot op haar 85ste en zelfstandig wonen en koken deed ze tot ze een jaar geleden ging wonen bij een familielid.
Jozef Lauwers geboren op 14 november 1911 in Mechelen, groeide op in een gezin van twee zonen en een dochter. Bij het uitbreken van WO I trok het gezin met familie naar Schotland, Jozef was toen drie jaar. Ook de gruwel van WO II liggen hem nog als vers in het geheugen. Als kostwinner ging Jozef werken in de Mechelse meubelindustrie waar hij de stiel van meubelmaker leerde en bleef beoefenen tot aan het pensioen en nog vele jaren als hobby. Sinds 1997 is Jozef woonachtig bij zijn jongste dochter Christiane in de Dorpheidestraat.
Tijdens de koffie kwamen de tongen los en kwam de kennismaking opgang.
Onze welgemeende dank aan het personeel van het woonzorgcentrum Sint-Elisabeth en de familie van deze drie kranige eeuwelingen die dit hielpen verwezenlijken.
Op de grote foto van links naar rechts Jozef, Josepha en Maria

Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio