Vakbondsmars in Brussel tegen "jacht op werklozen"

Print
Meerdere honderden mensen hebben gevolg gegeven aan de oproep van de vakbonden ACV, ABVV en ACLVB voor een mars tegen de "massale uitsluiting" in Brussel, gericht tegen het overheidsbeleid dat volgens hen een "jacht op werklozen" inhoudt.

Circa 600 mensen verzamelden vanaf 10 uur voor de zetel van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA), tegenover het station Brussel-Zuid.

Van daaruit trokken ze naar het OCMW van de stad Brussel. De maatregelen die de federale regering heeft getroffen, "dreigen een mensenstroom op gang te brengen van de RVA richting de OCMW's, terwijl onze eis is dat er een stroom zou komen van de RVA naar de bedrijven", aldus Pedro Rodriguez, Franstalige verantwoordelijke van de Travailleurs Sans Emploi van het ACV. Volgens de vakbonden "dreigen meer dan 40.000 personen en hun gezin in armoede en uitsluiting te verzeilen in Brussel", ten gevolge van de verhoogde degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen en de beperking in de tijd van de inschakelingsuitkeringen voor jongeren. De degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen treedt vanaf 1 november in werking. "Werkzoekenden zullen ten gevolge van de systematische verlaging van hun uitkeringen, moeten overleven met een vergoeding die een heel stuk onder de armoededrempel ligt", aldus de bonden.