thumbnail: null
thumbnail: null
thumbnail: null
thumbnail: null

Koninklijke Harmonie Salvia uit Heers bestaat 120 jaar

De Koninklijke Harmonie Salvia is een van de oudste muzikale verenigingen van Zuid-Limburg. Op 12 juni 1892 werd in Heers een mannenkoor opgericht. In 1906 werd dan overgegaan tot de aankoop van blaasinstrumenten en hadden de eerste lessen notenleer plaats.

Mark Ruison

De naam "Chorale Salvia" werd omgedoopt tot "Chorale en Fanfare Salvia".

In 1945, na de oorlogsjaren, nam Edgard Rongy de dirigeerstok over. Op 23 april 1954 werd aan onze vereniging het predicaat "Koninklijke" toegekend. Van dan af werd de Heerse fanfare de "Koninklijke Fanfare Salvia". In 1968 werden dan onder sterke druk de eerste vrouwen toegelaten in onze vereniging.

Van dan af kende KH Salvia een geleidelijke groei en werd het bestuur regelmatig herschikt. In 1992 werd met een groot feest het 100-jarig bestaan van de fanfare gevierd. In 1995 moest de vereniging definitief afscheid nemen van Edgar Rongy. Ann Carlens die al sinds 1991 hulpdirigent was, werd hoofddirigent en werd bijgestaan door Peter Dedrij. Ondertussen ging de verjonging verder. De Koninklijke Fanfare Salvia promoveerde naar de 1ste afdeling. De bestuursploeg werd versterkt, en ook aan het imago van de vereniging werd meer aandacht besteed. Door de veranderde bezetting, met de aanvulling met houtblazers, evolueerde de fanfare in de jaren 90 tot en harmonie-orkest. In 2002 wijzigt de naam in "Koninklijke Harmonie Salvia Heers". Op hetzelfde ogenblik werden ook het vaandel en de logo's vernieuwd ! Peter Dedrij werd hoofddirigent en heeft een steeds stijgend niveau kunnen bereiken. Sinds 2010 heeft Ronny Ramaekers de dirigeerstok in handen. Ronny Ramaekers is als klarinettist verbonden aan meerdere ensembles, waaronder de Koninklijke Muziekkapel van de Gidsen. Hij heeft in zijn carrière als professioneel musicus al meerdere orkesten geleid waaronder het Haspengouws Jeugdorkest.

De harmonie Salvia bestaat momenteel uit drie musicerende groepen die wekelijks repeteren en op regelmatige basis optreden. Deze 3 groepen hebben elk hun eigen doel. De grote harmonie streeft naar een hoger niveau van musiceren tijdens concerten. De jeugdharmonie Salvia zorgt voor de instroom van jong talent. Daarnaast vertegenwoordigt “Bekan djus” de vereniging op allerhande festiviteiten met lichte amusementsmuziek. Het bestuur van de vereniging ijvert voor de verdere ontplooiing van de groep als "socioculturele” vereniging. Het maatschappelijke doel van deze vereniging is immers breder dan enkel muziekbeoefening. Salvia wil ook mensen verenigen die samenhorigheid en vriendschap nastreven. De jaarlijkse studiereis in juli is bijvoorbeeld een belangrijk bindmiddel tussen de leden.De Koninklijke Harmonie Salvia Heers anno 2012 is een dynamische vereniging: bestuur, dirigenten, muzikanten en sympathisanten verenigen zich in de schoot van de harmonie. De vereniging telt om en bij de 100 leden, waarvan een 70-tal actief musiceren. Salvia mag dan wel 120 jaar zijn. De vereniging is duidelijk in de fleur van haar jeugd.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Lees meer