Zusters ursulinen verlaten Hamont na 173 jaar

Print

Zusters ursulinen verlaten Hamont na 173 jaar

Hamont-Achel -

Eind juni 2012 verlaten de laatste twee zusters ursulinen definitief hun klooster in Hamont. Omwille van gezondheidsredenen nam onlangs zuster Leonarda noodgedwongen haar intrek in de residentie in Herk-de-Stad. Nu volgen zuster Stanislas en Irena.

Met pijn in het hart verlaten zij hun Hamonts huis. Heel hun leven lang hebben zij zich voor hun gemeenschap ingezet.

Zuster Leonarda, zuster Stanislas en zuster Irena

Van de drie laatste zusters ursulinen zijn er twee, zuster Leonarda en Stanislas, die in Hamont ingetreden zijn en er meer dan 65 jaar verbleven hebben. Zuster Irena is enkele jaren geleden vanuit het klooster van Overpelt overgekomen. Zij was er als onderwijzeres aangesteld in de eerste graad van het Technisch Onderwijs voor de vakken Nederlands en godsdienst.
Enkele weken geleden reeds vertrok zuster Leonarda (uit Someren afkomstig), 87 jaar, van Hamont naar Herk-de-Stad. Zij trad in 1947 in het klooster en heeft er altijd ingestaan voor het onderhoud. Ondanks een zwaar ongeval door elektrocutie, heeft zij moedig en vol zelfopoffering haar taak steeds in de beste omstandigheden vervuld.
Ook zuster Stanislas (uit Overpelt-Fabriek afkomstig), 85 jaar, die reeds in 1944 in het klooster intrad, stond in voor het onderhoud van het grote kloostercomplex. Later hield ze ook toezicht in het pensionaat en onder zuster Elisabeth werd ze ‘assistante’.
De drie zusters waren echte en voorbeeldige religieuzen.

Lange traditie voor het lokale onderwijs

De Hamontse deken Meuwissen kreeg in 1839, na lang aandringen bij de stichter van de nieuwe kloosterorde van de zusters ursulinen in Tildonk, de goedkeuring om een ursulinenklooster in Hamont op te richten.
Omdat de voorbereidingen niet snel genoeg konden worden afgewerkt, werd er in 1837 een eerste vestiging in Maaseik gerealiseerd. Maar Hamont volgde twee jaar nadien dit voorbeeld.
Onmiddellijk startten de zusters met de inrichting van een pensionaat voor meisjes. In 1844 werd de lagere school voor meisjes opgericht, gevolgd door de bewaarschool voor jongens en meisjes in 1861.
In 1920 werd het onderwijsaanbod vervolledigd met de vakschool die tot 1983 in het complex van het ursulinenklooster actief bleef. Daarna greep de fusie met het Salvatorcollege (Hamont-Lo) plaats.
Hamont is niet alleen het oudste bestaande ursulinenklooster van Limburg; het is tevens het klooster dat 173 jaar onafgebroken dienstbaar was voor onderwijs en parochie, een niet te evenaren ‘record’.
Internationale allure
Dankzij de vele Britse, Duitse en Nederlandse pensionaires die in Hamont een cyclus van drie jaar degelijke opvoeding en etiquette volgden en mede door de goede treinverbinding die sedert 1879 met Hamont werd gerealiseerd, zorgde dit ursulinenklooster ervoor dat Hamont internationale bekendheid kreeg. Door de ruime buitenlandse belangstelling werd rond 1900 het klooster indrukwekkend groot en stevig uitgebouwd en werd in 1913, net voor het uitbreken van WO I, de prachtige neogotische kapel naar de plannen van de absolute grootmeester van de neogotiek, Pierre Cuypers, gebouwd.
Het klooster was tijdens WO I en WO II het toneel van heldhaftige gebeurtenissen: in de eerste wereldoorlog werd het klooster een steunpunt voor spionage waardoor de overste in zware moeilijkheden terecht kwam. In WO II werd het klooster volledig ingepalmd door de Duitse bezetter en werd het op het einde van die oorlog slachtoffer van een extreme plundering door de lokale bevolking.
Toch was een vernietigende brand in 1956 de ergste ramp die het klooster mocht meemaken. Alleen de kapel bleef overeind.
Niettemin bleven de zusters zich voluit inzetten voor hun roeping: opvoeding en onderwijs voor de kleuters, lagere schoolkinderen en opgroeiende meisjes.
Dit verdient alle lof en respect!
De betekenis van de zusters ursulinen, vanaf 1839 tot vandaag, kan niet overschat worden.
Alle Hamontse moeders passeerden hier de kleuterschool, de lagere school en velen ook nog de vakschool of het pensionaat. Zij houden er veelal goede herinneringen over aan de zusters die hun leven opofferden met als doel opvoeding en onderwijs.

Nieuwe bestemming voor de kloostergebouwen

Enkele maanden geleden heeft het stadbestuur van Hamont-Achel het kloostercomplex, inclusief de beschermde kapel, aangekocht.
Door het plots verdwijnen van de kleine zustergemeenschap zal de herbestemming sneller dan gepland moeten uitgevoerd worden.
Inmiddels zijn al maatregelen genomen om de restauratie van het dak en andere bouwonderdelen van de kapel en het oude klooster aan te pakken.
Over een definitieve herbestemming van het kloostercomplex is nog niets bekend gemaakt.


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio