NMBS

De NMBS is zowat het enige Belgische bedrijf waarin de topman niets te zeggen heeft! Dit verklaart ook waarom topmanagers er na korte of langere tijd allemaal de brui aan geven. Karel Vinck een manager die toch in het verleden zijn bekwaamheid meer dan bewezen heeft, zag het nu ook niet meer zitten en gaf nu ook zijn ontslag.

Jos Kenis - Lanaken

Dit bedrijf is een schoolvoorbeeld van een onderneming dat door politici geketend is en zelfs door de Waalse PS misbruikt wordt om o.a. sympathisanten aan een baan te helpen. Terwijl er in verhouding tot de prestaties van de NMBS, in Wallonië een aanzienlijk overschot aan personeel is, is daarentegen de NMBS in het Vlaamse gedeelte onderbezet. Het maakt de PS niets uit of die mensen daar geen enkel nut hebben en hun dag grotendeels doorbrengen met de krant te lezen. In Wallonië wordt op deze wijze ernstig misbruik gemaakt van het feit dat de federale overheid de tekorten toch moet bijleggen.

Is het niet meer dan hoog tijd om die misbruiken door de PS te stoppen. Wij kunnen dit stoppen door de spoorwegen te regionaliseren. Als Wallonië zelf moet opdraaien voor de misstanden bij hun deel van de NMBS, zal dat snel gedaan zijn. Nu is het in de eerste plaats alweer de Vlaamse belastingbetaler die voor de rekening opdraait.

Bovendien zit ik ook nog met de vraag, waarom er in de raad van bestuur van de NMBS vooral bestuurders uit de PS zetelen?